02.okt 2023

Stopp gruvedrift på havbunnen

Hva: Internasjonal aksjonsdag
Når: 02.okt, kl. 15:30 – 17:00
Hvor: Eidsvolls plass, Oslo

Bli med på markering i Oslo som del av internasjonal aksjonsdag 2. oktober. Nå står slaget om gruvedrift på havbunnen og vi ber om at åpningsprosessen stanses til vi har nok kunnskap.

Langt utenfor Norges kyst finner vi dyphavet. I disse dype havområdene finnes det unike økosystemer, med fantastisk dyreliv og natur som ikke eksisterer noe annet sted på kloden. Tross alle ekspertenes råd, vil regjeringen åpne opp for gruvedrift på havbunnen, i et område på størrelse med New Zealand som strekker seg helt opp til kysten av Svalbard!

 Dette er en prosess som vil være svært skadelig for livet i havet, forstyrre verdens største karbonlager, true fiskebestandene, utrydde arter vi ikke vet finnes enda og svekke Norges internasjonale omdømme. Vi er helt avhengige av rene og levende hav og Norge risikerer å bli det første landet i verden som åpner opp for gruvedrift i det sårbare arktiske dyphavet! Den internasjonale motstanden vokser og 21 land, EU og en flere store selskaper som Google og BMW ber om en pause i prosessen eller forbud mot gruvedrift på havbunnen. 

Derfor arrangerer vi internasjonal aksjonsdag mot gruvedrift på havbunnen den 2. oktober, og vi håper du vil være med! Denne dagen vil det være markeringer i rundt om i Norge og utenfor norske ambassader på alle verdens kontinenter. Her vil det bli overlevert et brev til Jonas Gahr Støre som Norges statsminister og leder av det Internasjonale Havpanelet, med budskap om at Norge må vise seg som en ansvarlig havnasjon og stanse gruvedrift på havbunnen til vi har nok kunnskap. Bli med og vis støtte til saken på markering på Eidsvolls plass, der det også blir overlevering av det samme brevet som sendes fra hele verden, til representanter for regjeringen.

Det blir også appeller, panelsamtale og konsert med Ravi. Vel møtt!