29.jan 2024

Webinar: Dommen i Fjordsøksmålet

Hva: Webinar
Når: 29.jan, kl. 18:00 – 19:00
Hvor: Teams

Bli med for å lære om dommen i Fjordsøksmålet og veien videre!

Førdefjorden

Den 10. januar slapp Oslo tingrett dommen i Fjordsøksmålet. Staten ble frifunnet og Naturvernforbundet og Natur og Ungdom ble idømt 1,4 millioner kr. av statens sakskostnader.

Nå inviterer vi til webinar for deg som ønsker å få bedre innsikt i dommen. Hva sier den, hva er konsekvensene, og hvilke vurderinger må Naturvernforbundets landsstyre ta for å avgjøre om dommen skal ankes eller ikke?

Program

Velkommen v/Truls Gulowsen

Juridiske vurderinger av dommen v/advokat Amund Noss

Prosess og vurderingsgrunnlag for eventuell anke v/Truls Gulowsen

Spørsmål fra deltagerne