Faktaark sitkagran/lutzgran

Sitkagran er en fremmed art i norsk natur. Sitkagran fortrenger naturlig tilhørende arter.

Naturvernforbundet krever at
sitkagraon/lutzgran inkluderes i fremmedartsforskriften som organisme som det er forbudt å innføre, sette ut og omsette. Vi krever målrettet fjerning fra norsk natur, feks ifbm. skogbrukstiltak som tynning. Beplantning kun med stedegne arter etter hogst.
Sitkagran er det fremmede treslaget som er plantet i Norge i størst utstrekning. Arten vokser svært godt i oseaniske strøk. Den har god frøproduksjon, og arten har evne til å spre seg fra steder den er plantet.
Status:
Sitkagran (Picea sitchensis):
Risikovurdering 2018: Svært høy risiko (SE)
Lutzgran (Picea× lutzii):
Risikovurdering 2018: Svært høy risiko (SE)
Forholdsvis nær slektning av vanlig gran (Picea abies). Barken er rødbrun og skjellete. Nålene er gjerne mer blågrønne enn hos vanlig gran. Nålene er stive og svært spisse, og de er vridd slik at undersiden vender opp. På undersiden finnes to lyse rader av spalteåpninger. Konglene er kortere og mer sylindriske enn hos vanlig gran.