Fem tips for valgkomiteer

Etter en historisk medlemsvekst har vi passert 40 000 medlemmer! Hvordan kan vi vokse på det? Her er fem tips.

Fartein Rudjord

Visste du at 61 prosent av oss som tar på oss tillitsverv, ble oppfordra av noen? Noe av det viktigste vi kan gjøre, er altså å spørre. Her er fem tips i jakten på gode kandidater til verv i Naturvernforbundet. Nederst finner du mer om det formelle.

Start med styret

Fins det et sittende styre? Ring styremedlemmene og spør hva de mener lokallaget trenger. Fins det både folk som gjerne følger politisk saksgang og folk som liker å bygge fellesskap gjennom aktiviteter i dag, eller kan det være behov for å styrke en av sidene? Når du er i gang, er det lurt å kartlegge hvem som kan tenke seg å fortsette, i samme verv eller gjennom et skifte. Kanskje et avtroppende styremedlem vil ta et år i valgkomiteen?

Se i medlemslista

Mange lokallag og fylkeslag har fått nye medlemmer i det siste! Kanskje dere vil spørre noen av dem om å ta et år i styret? Eller kanskje dere kommer på gode folk å spørre som har vært medlem i en årrekke?

Både styret og valgkomiteen kan få tilgang til medlemslister for å se etter kandidater til styret. Vi har byttet medlemsregister bl.a. for å gjøre det lettere for lokallag å få direkte tilgang til informasjon på en måte som også overholder personvernregler. Her er en veiledning.

Be om innspill

Instagram-post til gjenbruk og inspirasjon

Har laget en Facebook-konto? Sender dere ut jevnlig informasjon til medlemmer? Bruk disse flatene til å be om tips til navn!

Dere kan tenke utenfor organisasjonen også: Er det noen som har engasjert seg i en lokal sak, f.eks. gjennom lokalaviser, som kan være aktuelle for verv?

Det går også an å be om tips til navn fra samarbeidsorganisasjoner, allierte politikere og flinke folk som har for mange baller i lufta til å stille selv.

Ring

Har du ei ønskeliste med kandidater? Ring dem! Det er mye lettere å overbevise andre muntlig, og mye lettere å si nei på e-post. Start samtalen med skryt: Fortell hvorfor du vil ha akkurat dem inn i styret. Har du fått dem anbefalt fra flere hold? Si det til dem!

Å sitte i valgkomite innebærer å få noen nei. Om noen ikke lar seg overbevise, kan du gå til forrige punkt: Spør dem om tips til kandidater!

Tenk på sammensetning

Naturvernforbundet jobber for å øke eget mangfold, i arbeidsmetoder, uttrykksformer, måter å organisere oss på og ved at medlemmene våre skal ha ulik bakgrunn, erfaringer og perspektiver. På landsmøtet i 2022 satte organisasjonen noen felles mål.

Vi har ikke en oppskrift for hvordan sammensetninga i styrene våre skal være, men det er lurt å se på helheten: Er mer enn ett kjønn representert? Har medlemmene litt ulik bakgrunn? Er det en miks av erfarne og nye aktive? Går det an å gjøre noe for å øke mangfoldet, enten nå eller på sikt?

Formelle regler rundt valg

I 2018 vedtok Naturvernforbundets landsmøte en veileder for valgkomiteer, som gjelder både nasjonalt og lokalt. Nasjonale og lokale vedtekter har også fastsatt en del regler rundt valg, slik som hvor mange som skal velges. Her kan du lese mer om det formelle.

Fins det grenser for hvem som kan få verv?

Folk er velkomne hos oss uavhengig av politisk ståsted, arbeidsplass og andre verv. Vi har mange tillitsvalgte med flere hatter. Det går fint, så lenge vi viser fram Naturvernforbundets vedtatte politikk når vi representerer organisasjonen. Vår nasjonale politikk er beskrevet i prinsipprogrammet. I mange lag forankres politiske ståsted kontinuerlig ved at leserinnlegg etc. sirkuleres i styret før innsending.

Tillitsvalgte forventes å følge våre vedtekter og etiske retningslinjer. Vedtektene slår blant annet fast at medlemskap i rasistiske eller nynazistiske organisasjoner er uforenlig med medlemskap i Naturvernforbundet.