Valgkomité i lokal- og fylkeslag

Naturvernforbundets vedtekter krever at lagene velger valgkomité på sine møter. Her finner du mer informasjon om valgkomitéarbeidet

Naturvernforbundets vedtekter krever at alle lokal- og fylkeslag skal velge valgkomite på sine årsmøter. 

Valgkomiteens oppgave skal være å innstille til årsmøtet på følgende verv: 

  • Leder og styremedlemmer
  • Utsending til fylkeslagets årsmøte (for lokallag) 
  • Utsendinger til landsmøtet (i landsmøteår) 
  • Nominering av landsstyrerepresentant og vara (for fylkeslag i landsmøteår) 

Valgkomiteen kan også innstille på spesifikke verv, slik som kasserer og sekretær, men disse vervene kan også konstitueres av styret selv. 

Valgkomiteen bør søke å sette sammen et styre bestående av: 

  • Mest mulig lik fordeling mellom kjønnene, 
  • Nye personer og variert alderssammensetning
  • Geografisk spredning
  • Både organisatorisk og faglig kompetanse

Dersom Natur og Ungdom har lokallag i fylket/kommunen, bør de bli tilbudt en plass i styret som de selv velger. 

Innstillingen fra valgkomiteen bør være klar senest en uke før årsmøtet. 

Medlemslister for valgkomiteen: 
Dersom valgkomiteen har behov for medlemslister kan disse fås ved å sende epost til medlem@naturvernforbundet.no 

Naturvernforbundets landsmøte vedtok i 2018 en veileder for valgkomiteer i lokal- og fylkeslag. Denne kan du klikke her for å lese. 

Spørsmål?

Ta kontakt med oss på organisasjon@naturvernforbundet.no.

Fem tips for valgkomiteer

Etter en historisk medlemsvekst har vi passert 40 000 medlemmer! Hvordan kan vi vokse på det? Her er fem tips.