FNs klimapanels første rapport

Klimapanelet sier at våre utslipp trolig skaper global oppvamring ber om en internasjonal klimaavtale.

Klimapanelet konkluderer med at menneskeskapte utslipp av drivhusgasser fører til økende global oppvarming. Dette er bakgrunnen for at de ber om en internasjonal avtale om klimaendringer.