For svake klimaløfter fra Solberg

Statsminister Erna Solberg viste ingen vilje til å la en stor andel av de norske olje og gassressursene ligge på dagens Zero-konferanse, på tross av krystallklare råd fra de andre foredragsholderne. – Altfor svakt, mener Naturvernforbundet.

Picasa

Solberg kommenterte heller ikke det aktuelle forslaget om å trekke oljefondet ut av kullinvesteringer. Statsministerens manglende ambisjoner er overraskende.

– Det er oppsiktsvekkende at Solberg ignorerer elefanten i rommet. Regjeringen ønsker å bevare kloden i like god stand til våre etterkommere, men dette er umulig dersom vi lar være å gjøre noe med fossilindustrien. Å fortsette å investere i klimaødeleggende ressurser som olje, gass og kull er ikke bare dumt, det er direkte destruktivt, sier Lars Haltbrekken, leder i Naturvernforbundet.

Solberg argumenterte for at tiden nå var inne for å gå fra ord til handling, og gjennomføre målsetningene fra klimaforliket, samt forsterke dem. Solberg lovet å komme tilbake med mer ambisiøse planer, men bedyret at regjeringen trengte mer tid.

– Vi får håpe mangelen på nye forslag som kutter de norske utslippene utelukkende skyldes at regjeringen har sittet i kun tre uker. Vi har langt større forventninger til den nye regjeringens klimapolitikk etter at Høyre gjennom hele valgkampen og etter to klimaforlik har lovet å forsterke innsatsen for å kutte utslippene i Norge. Nå må de vise at de mente alvor. Vi har ikke tid til å vente på en plettfri internasjonal avtale, sier Haltbrekken.

Erna Solberg viste utviklingen i utslipp siden 1990, som blant annet viste at utslippene fra veitrafikk og petroleum har økt i omfang.

– Det er disse utslippene som har økt kraftigst de siste årene. Da er det her vi må sette i gang å kutte. Vi må la mye olje og gass bli liggende, og vi må redusere antall forurensende biler på veiene, sier Haltbrekken.