Fra versting til best i klassen

Fosstveit kraftverk utenfor Tvedestrand har tatt livet av utrolig mange ål og laks, men nå går fisken lysere tider i møte på sin vandring opp Storelva.

Fosstveit Kraftverk, Tvedestrand, 2024. Foto: Frode KroglundFoto: Frode Kroglund

Høsten etter at Fosstveit kraftverk åpnet i 2008 ble det funnet mellom 100 og 150 døde åler nedenfor anlegget. Året etter var det like ille, og man regner med at den hurtigspinnende turbinen tok livet av nærmere 100 prosent av ålene.

Høsten 2010 ble det satt inn ei luke nederst i demningen, noe som ga en betydelig reduksjon i dødeligheten, og det ble jobbet med flere tiltak i årene som fulgte. Høsten 2022 overtok Småkraft anlegget, og det ble utarbeidet en miljøplan for å bedre forholdene ytterligere. Vinteren 2024 ble demningen bygget om for å sikre trygg oppvandring og nedvandring for ålen. Blant annet er det satt inn ny varegrind og inntaksrist med mindre spalteåpning.

Småkraft eier per i dag 234 anlegg, hvorav 43 ligger i Sverige.

–Småkraft er ikke kjent med at fisk blir skadet i våre anlegg, med unntak av Fosstveit kraftverk, hvor Småkraft har gjennomført omfattende tiltak for å styrke biologisk mangfold i vassdraget, skriver miljørådgiver Katarine Eftevand i en e-post til Natur & miljø.

Selskapet har identifisert 40 anlegg som ligger i vassdrag som har en strekning med vandrende fisk.

– Av de 40 har vi 10 anlegg som krever spesiell oppfølging når det gjelder miljøtilsyn. Her gjør vi kontinuerlige vurderinger basert på periodiske tilsyn, og iverksetter tiltak der vi mener at kraftverket påvirker miljøet utover det som er vilkårene for vår virksomhet, skriver Eftevand.