Frykter farlige nanopartikler i Førdefjorden

Gruvenæringa kan ikke tillates å slippe ut nanopartikler i Førdefjorden, krever Naturvernforbundet i et brev til Regjeringen. – Regjeringen er i ferd med å tillate farlige utslipp uten engang å ha undersøkt konsekvensene, sier Naturvernforbundets leder Lars Haltbrekken.

Anne-Line Thingnes Førsund

Nordic Mining ASA har søkt om et omfattende gruveprosjekt i Engebø. En av konsekvensene er store utslipp av nanopartikler. Titanoksid (TiO2, rutil) kan være spesielt farlig. Utslipp av TiO2-nanomateriale i sjø kan gi stor skade på livet i sjøen. Nyere forskning har påvist så stor fare for skade at det bør utløse krav om konsekvensutredning, etter naturmangfoldlovens paragraf 8.

– Her er det snakk om utslipp av over 3000 tonn nanopartikler per år. Vi mener dette i seg selv bør føre til at  Mining får avslag på søknaden om utslippstillatelse. Som et absolutt minimum bør det gjøres en konsekvensutredning, uttaler Lars  Haltbrekken, leder i Naturvernforbundet.

Mye av forskninga på konsekvenser av TiO2-utslipp har kommet etter planlegginga av Engebøgruva. Stoffet er vanskelig nedbrytbart, og kan være skadelig i form av nanopartikler. Det kan ødelegge genmateriale, være giftig for fisk, ødelegge biologisk materiale, og øke giftvirkningen av tungmetaller og andre stoffer. Oppmerksomheten rundt utslipp av nanopartikler har økt i Norge de siste årene.

– Førdefjorden er vakker, og har et rikt fiske- og planteliv. Det er galimatias å tillate utslipp av farlige stoffer som vi ikke engang kjenner konsekvensen av, sier Lars Haltbrekken.                                                                   

Norge er nå, sammen med Papua New Guinea og Tyrkia, et av de siste landene i verden som ennå ikke har avviklet den miljøskadelige praksisen å dumpe gruveavfall i sjø. Lokalt er det sterk motstand mot gruvedrifta i Førdefjorden. Miljø-, villaks- og sjømatorganisasjoner har protestert, og faginstanser som Havforskningsinstituttet, Fiskeridirektoratet, Mattilsynet, Norsk institutt for ernærings- og sjømatforskning har frarådd utslipp av gruveavfall i Førdefjorden.

– Allerede er det sterk motstand mot gruvenæringas planer. Nå må Regjeringa lytte til lokalbefolkningen, fiskerne og Havforskningsinstituttet og andre faginstanser, og sette ned foten, sier Haltbrekken.