Frykter kraftig nedgang i den norske ulvestammen

Miljøverndepartementet ga i dag tillatelse til felling av åtte ulver fra Midt-Norge og sørover.

– Ulven har sin naturlige plass i norsk natur, og her er den vårt mest truede patttedyr. Vi har også et ansvar for å ta vare på den, sier Lars Haltbrekken, leder i Naturvernforbundet.
– Når det i tillegg er skutt sju ulv tidligere i år, frykter vi at denne ulvejakta vil redusere bestanden kraftig.

Miljøverndepartementet ga i dag grønt lys til å felle det antall ulv rovviltnemdene fra Midt Norge og sørover ønsket. Naturvernforbundets klage på felling av fire ulv i Troms og Finnmark er fortsatt ikke avgjort og blir ikke avgjort før i november.

– Vi håper Miljøverndepartementet i alle fall lytter til vår klage i Troms og Finnmark. Fra disse områdene kan det komme ulv fra Finland og Russland som er viktige for å sikre ulvestammen i Norge framover, sier Haltbrekken.