Gjør hastegrep for å skyte ulv

I dag la Regjeringen ut forslag om endringer i naturmangfoldloven slik at det blir mulig å skyte ulv som ikke har gjort skade på beitedyr. Lovendringen er sendt ut med tre virkedagers høringsfrist.

– Dette er ikke et demokrati verdig, sier Silje Ask Lundberg, leder i Naturvernforbundet.

– Det tok åtte år å utvikle naturmangfoldloven. Nå har vi plutselig tre virkedager til å vurdere effekten av en omfattende lovendring. Her undergraver Regjeringen de demokratiske spillereglene for å kunne skyte ut Norges mest trua pattedyr, sier Ask Lundberg.

Stortinget vedtok naturmangfoldloven etter en lang og grundig prosess med noen av landets beste jurister i lovutvalget, som ble nedsatt allerede i 2001.  Det ble gjennomført en omfattende høringsprosess før loven i 2009 ble vedtatt i Stortinget. Nå forsøker Klima- og miljøminister Vidar Helgesen i all hast å endre loven.

Frykter at ulven mister fredningen
Ifølge naturmangfoldloven kan man kun skyte ulv som utgjør et skadepotensiale for beitedyr. Justisdepartementets lovavdeling gjorde det klart før jul at den planlagte lisensjakten på ulvefamiliene i ulvesonen var ulovlig. Nå vil Regjeringen endre spillereglene, slik at ulv kan felles selv om de ikke er noen fare for beitedyr. Naturvernforbundet frykter at Regjeringen er i ferd med å ta fra ulven sin fredning og sitt rettsvern.

– Klima- og miljøminister Vidar Helgesen ser ut til å lete etter alle mulige smutthull for å kunne skyte mest mulig ulv. Det er temmelig ekstremt å gå til  en omfattende lovendring med noen få dagers høringsfrist. Helgesen burde i stedet se etter tiltak som kan øke folks kunnskap om ulvens adferd og bidra til å redusere frykt og konflikt der ulven har etablert seg, sier Ask Lundberg.

Kan gi regjeringskrise
I samarbeidserklæringen mellom de to regjeringspartiene og KrF og Venstre står det at naturmangfoldloven ligger fast.

– Endringsforslaget som nå sendes på høring er jo et klart brudd med samarbeidsavtalen. Det er uforståelig at Høyre tar sjansen på en regjeringskrise for å kunne skyte ut en art som allerede står på rødista som kritisk trua, sier Ask Lundberg.

Les også: Lovutvalget som lagde naturmangfoldloven
Les også: Lovendringsforslaget fra regjeringen

For mer informasjon:
Silje Ask Lundberg
Leder i Naturvernforbundet
91 33 17 29 
sal@naturvernforbundet.no

Maren Esmark
Generalsekretær i Naturvernforbundet
97 18 33 79
me@naturvernforbundet.no