Global avtale i 2015

Klimaforhandlingene i Durban ble enige om at det senest i 2015 skal vedtas en ny, global klimaavtale for årene etter 2020.

Det ble også vedtatt å etablere det Grønne Klimafondet som skal støtte tiltak i fattigere land.