Gode signaler fra Erling Sande

Lederen for Stortingets transport- og kommunikasjonskomité, Erling Sande (Sp), sier til NRK at store samferdselsutbygginger bør utsettes eller nedskaleres til fordel for utbedring av mindre veier, rassikring og mer vedlikehold.

Bygging av motorveiEspen Mills

– Dette er gode signaler som Naturvernforbundet støtter opp om. Vi må ta vare på de veiene vi har, noe som vil være til nytte for mange mennesker rundt om i landet. Det er uforståelig at det skal bygges overdimensjonerte motorveier der vi fra før av har gode veier, mens fylkesveinettet og andre deler av veinettet forfaller, påpeker Truls Gulowsen, leder i Naturvernforbundet.

Erling Sande peker på veiprosjektene 4-felts E6 i Gudbrandsdalen og i Trøndelag, Hordfast (E39), 4-felts E18/E39 på Sørlandet og bru over Sognefjorden (E39) som konkrete prosjekter som bør utsettes eller nedskaleres.

– De vanvittige planene for 4-felts motorveier for 110 km/t er sløsing med penger og natur, og de gir store klimagassutslipp og skaper mer biltrafikk. Isteden bør mer skånsomme løsninger velges, der dagens vei rustes opp og blir mer trafikksikker. Hordfast-prosjektet vil koste flere titalls milliarder og gi høye bompenger. Også her bør dagens vei rustes opp i kombinasjon med et bedre ferjetilbud, understreker Gulowsen.

Erling Sande vil også utsette eller nedskalere deler av jernbaneutbyggingene på Østlandet.

– Vi trenger en konkurransedyktig og effektiv jernbane, og der er intercity viktig. Ringeriksbanen med tilhørende motorvei (E16) er imidlertid et prosjekt som er overmodent for revisjon. Motorveien som inngår i prosjektet, må droppes. Isteden må det finnes en løsning for jernbane som gir mindre naturinngrep. I debatten om prioritering av samferdselsmidlene må vi også huske på at jernbanen må vedlikeholdes bedre. Det trengs også mer penger for å styrke toget i konkurransen om godstransportene mellom landsdelene, noe som er viktig for både trafikksikkerhet, klima og næringsliv, avslutter Truls Gulowsen i Naturvernforbundet.