Grått statsbudsjett ble litt grønnere

– Avtalen mellom regjeringspartiene og SV har gjort statsbudsjettet for 2024 litt grønnere, men regjeringen har ennå ikke tatt inn over seg at vi står i en natur- og klimakrise, sier Truls Gulowsen, leder i Naturvernforbundet.

Truls Gulowsen

Avtalen om revidert statsbudsjett ble presentert av regjeringspartiene på en pressekonferanse i dag klokken 11.30. Mer penger til enøk er blant SVs seire. Dette er vel anvendte penger fordi enøk har god effekt.

– Det er gledelig at stortingsflertallet setter av mer penger til å gjøre norske bygninger mer energieffektive, slik at strømforbruket reduseres. Detter er bra for miljøet og vil også senke strømregningen for folk, sier Gulowsen.

Stortinget er også enige om å bruke penger på å vri skogbruket i mer miljøvennlig retning, øke bevilgningene til klimatiltak i kommunene, forby nye torvuttak og arealplanlegging som tar større hensyn til naturen. Stortinget øker også midlene til frivillige miljøorganisasjoner.

– Dette er små, men gode skritt i riktig retning. Vi har de siste månedene sett mange eksempler på groteske naturinngrep fra utbygging av blant annet veier, hytter, næringsområder, boligområder og energiproduksjon, og skogbruket bidrar også til store naturødeleggelser. Her må det på plass mange tiltak og virkemidler, og det er en lang vei å gå som fortjener stor oppmerksomhet framover, understreker Gulowsen.

SV har videre fått gjennomslag for billettprisene for togreiser for barn og studenter og et punkt om å få på plass nattog fra Norge til København eller Hamburg med trafikkstart seinest i 2030.

– Det kanskje viktigste for å gjøre jernbanen konkurransedyktig er å få toget til å bli pålitelig. Det trengs derfor mer penger til å vedlikeholde banenettet, men det kommer dessverre ingen ekstra penger til dette. Lavere billettpriser for barn og unge kan virke positivt. Intensjonene om å få på plass nattog mot kontinentet er bra, men må følges nøye opp, blant annet for å sikre togmateriell til dette, understreker Gulowsen.

På den annen side er det gjort endringer i statsbudsjettet som rammer natur og miljø. Her vil vi særlig trekke fram betydelige kutt i miljørelatert bistand og bevaring av regnskog og at det ikke gjøres endringer i oljepolitikken.

– Forhandlingene med SV har ikke bidratt til endringer her. Det er leit, for klimaendringen og naturødeleggelsene går hardt ut over mange mennesker verden over. Vi forventer at disse reduksjonene reverseres og snus til økt satsing i statsbudsjettet for 2025, som legges fram til høsten, sier Gulowsen.

Avtalen inneholder også en stor satsning på havvind med 35 milliarder kroner i støtte, men det er hverken lagt inn finansiering eller tidspunkt. Det er likevel lagt opp til at oljeselskapene skal bidra.

–Her trengs det en klar plan for finansiering, og regjeringen bør raskt komme tilbake med det, sier Gulowsen.

– Hvis partiene vil, kan dette gjøres ved å øke CO2-avgiften med 600 kroner i fem år for de 12 millioner tonnene som slippes ut på sokkelen og ikke gjøre den fradragsberettiget. Disse inntektene må da øremerkes havvind-satsningen, sier Gulowsen.

– Tiltak for å få oljeselskapene til å satse på egenproduksjon av havvind kan være interessant, men det er rart om dette skal betales av fellesskapet, og vi vil advare mot hastverk som kan føre til at man raskt bygger turbiner med store negative miljøkonsekvenser, sier Gulowsen.

I avtalen om revidert statsbudsjett har det også kommet med et mål om sparing av 10 TWh strøm fra byggesektoren innen 2030. Det skal også bli enklere å bygge solenergiparker på grå arealer framfor å ta i bruk natur.