Gruvedumping i Førdefjorden – debatt i Stortinget

Kommentarer til dagens debatt og det som blir vedtatt i Stortinget i forbindelse med dokument 8-forslaget fra Venstre og SV.

Vedtak om å utrede mulighetene for redusert avfallsmengde må få konsekvenser for Førdefjorden

Stortinget vedtok i dag å be regjeringen sette i gang et arbeid for å se på mulighetene av å redusere deponeringsbehovet i forbindelse med gruvevirksomhet. Vedtaket gjelder også avgangsmassene som er planlagt dumpet i Førdefjorden.

Avgangsmassene fra gruvevirksomheten er det som skaper de største miljøutfordringene i denne bransjen. Naturvernforbundet har sammen Natur og Ungdom og Vevring og Førdefjorden Miljøgruppe klaget regjeringens utslippstillatelse inn for Kongen i statsråd og for ESA.

– Regjeringen kan ikke komme med noen endelig avgjørelse i denne saken før utredningen om reduserte avgangsmasser er ferdig. En slik utredning vil ha stor betydning for utslippssaken, sier Lars Haltbrekken, leder i Naturvernforbundet. – Klarer man å redusere avgangsmassene betydelig vil det være mulig med tilbakefylling i gruva og det vil dermed hverken være behov for å bruke fjorden som avfallsplass eller etablere et landdeponi.

Naturvernforbundet er skuffet over Arbeiderpartiet som ikke så behov for grundige utredninger av alternativene til sjødeponi.

Utredningene av alternativene til sjødeponi har vært svært mangelfulle i denne saken. Blant annet er det ikke gjennomført en reell utredning av mulighetene for alternativ bruk av avgangsmassene og tilbake fylling i gruva. I tillegg er utredningene om landdeponi mangelfulle. Senterpartiet la fram forslag om at det ikke skulle gis tillatelse til å iverksette noe gruvedrift ved Førdefjorden før slike utredninger var laget. Dette kunne fått flertall dersom Ap hadde støttet det. Det gjorde de ikke.

– Vi er svært skuffet over at Arbeiderpartiet ikke sikra flertall for skikkelige utredninger av alternativene til å bruke Førdefjorden som avfallsplass for gruveindustrien. Alternativene til sjødeponi er ikke skikkelig utredet, som for eksempel tilbake fylling i gruvene og alternativ bruk av massene som tas ut. Kastes de på sjøen gjør de stor skade og kan vanskelig bli brukt til noe annet siden. Alternativ bruk av avgangsmassene kunne også ha skapt flere arbeidsplasser, samt at det å sikre den rene Førdefjorden sikrer et stort antall arbeidsplasser som lever av den rene og rike fjorden i dag.