Har fått nok av oljesøl og klimaendringer

I Nigeria har det oppstått en ungdomsbevegelse som kjemper mot fattigdom, oljeforurensning og global oppvarming. Ungdommene får støtte av Naturvernforbundet og Operasjon Dagsverk.

Bodø nigeria mennesker

I november 2018 ble ungdomsorganisasjonen Young Friends of the Earth Nigeria (Young FoE) etablert. På under ett år har organisasjonen fått over 200 medlemmer og etablert 25 lokallag i Nigerdeltaet.  

Oljevokterne
Samuel Lezor (19) fra Bodo i Nigerdeltaet var bare åtte år gammel da han opplevde at livet hans ble snudd på hodet. I 2008 og 2009 førte to store utslipp fra Shell sine oljerørledninger til at mangroveskogen, matjorden, drikkevannet og elvene ble forurenset. Fisken forsvant og mer enn 15 000 fiskere mistet levebrødet sitt over natten. Siden den gang har innbyggerne i lokalsamfunnet kjempet for at Shell skal ta ansvar for oljeutslippene, betale kompensasjon til de berørte og rydde opp oljeforurensningen.

Etter at Samuel ble medlem i Young FoE har han etablert et eget lokallag i Bodo. Lokallaget jobber for å forhindre nye oljeutslipp og overvåker opprydningen som Shell har lovet skal skje. Sammen med de andre medlemmene underviser han også andre ungdommer på hjemplassen om hvilke rettigheter de har, hvordan de kan organisere seg eller starte en miljøvennlig bedrift.

Takket være Operasjon Dagsverk-innsamlingen har over 100 ungdommer fått opplæring i hvordan de kan overvåke og rapportere på oljeutslipp og forurensning.  Nå har ungdommene blitt dyktige oljevoktere som stadig rapporterer om alvorlige hendelser. Den 22.juni 2019 eksploderte en av oljerørledningene til Shell i Kom-Kom i Oyigbo i Rivers State. Sammen med ERA reiste Young FoE-medlemmer til Kom-Kom for å snakke med øyevitner og gjennomføre en uavhengig rapport av hendelsen. Etter besøket kunne de fortelle at oljelekkasjen fra rørledningen hadde forurenset sumpområdene, veiene og drikkevannet. Over 45 mennesker mistet livet da oljen tok fyr dagen etter eksplosjonen. Jennifer Ugorji, nasjonal talsperson i Young FoE, og de andre medlemmene organiserte en pressekonferanse hvor de krevde at familiene som hadde mistet sine pårørende skulle kompenseres og at området måtte ryddes opp. De ba også nasjonale myndigheter om å etterforske hendelsen for å finne årsaken. Tre uker etter hendelsen varslet Young FoE om at ingenting hadde blitt gjort av myndighetene og at flere forbrente lik fortsatt lå igjen i sumpområdet.

Hyppige oljeutslipp er et stort problem for lokalbefolkningen i Nigerdeltaet, som er avhengig av naturen for å overleve. Foto: Maria Olerud

Den 26. juli 2019 oppdaget Young FoE-medlemmer fra Ikarama i Bayelsa State et oljeutslipp fra en av Shell sine rørledninger. De kontaktet umiddelbart de ansvarlige hos myndighetene og Shell. Da oljeselskapet og myndighetene besøkte oljeutslippet, hevdet de at trærne og avlingen til bøndene i området ikke hadde blitt berørt og at det dermed ikke var noen grunn til å betale kompensasjon til landeierne og bøndene. Ungdomspresident og oljevokter for Young FoE i Ikarama rådet resten av lokalsamfunnet til ikke å skrive under på protokollen fra befaringen før oljeselskapene sa seg villige til å betale kompensasjon, noe de så motvillig gjorde.

Miljøundervisning til 3000 ungdommer

I tillegg til etableringen av en egen ungdomsorganisasjon jobber Naturvernforbundet sin samarbeidspartner ERA med miljøundervisning i grunnskolen. Til nå har mer enn 3000 elever blitt med i energiklubber på skolene og lært om de ulike miljøutfordringene i Nigeria og hvordan de kan bidra til å løse dem. 


På skolen lærer elevene om fordelene med sollamper sammenlignet med parafinlamper. Foto: Maria Olerud

Selv om det er voksenorganisasjonen ERA og lærerne som har ansvaret for miljøundervisningen i skolene, har også medlemmene i Young FoE fått stadig mer ansvar. En av disse er 16 år gamle Opera Peace: 

– Vi reiser rundt til skoler og etablerer energiklubber slik at elevene kan lære at det finnes fornybare energiløsninger som er bedre enn fossil energi. Etter opplæringen går elevene hjem og deler kunnskapen de har fått med familie og venner, forteller hun.

I energiklubbene får elevene blant annet lære om miljøvennlige ovner til matlaging og lamper som bruker solenergi i stedet for parafin. Elevene får også lov å ta med seg sollampene hjem og la familien teste dem.

Business for arbeidsløse ungdommer

15 år gamle Favour T. Ogunkoror drømmer om å starte sin egen bedrift ved å selge miljøvennlige ovner til matlaging. Gjennom OD prosjektet har Favour lært å lage sin egen businessplan. Hun har også lært hvordan hun kan produsere miljøvennlige ovner, som er røykfrie og bruker mindre ved enn det åpne bålet.

– Jeg håper å kunne være med å promotere fornybare løsninger slik at vi bedre kan kontrollere de negative miljøkonsekvensene. Jeg tror også det vil ha mange fordeler for oss, spesielt for helsa vår, forteller Favour.

Også 18 år gamle Faith har blitt dyktig til å produsere miljøvennlige ovner. Nå har hun startet et samarbeid med en lokal organisasjon for å spre kunnskapen videre til andre jenter og kvinner i sitt nærområde.


Faith (til venstre) gir opplæring til andre jenter og kvinner om hvordan de kan produsere miljøvennlige ovner

Fakta om OD-prosjektet:

– Natur og Ungdom og Naturvernforbundet ble tildelt Operasjon Dagsverk i 2017 med prosjektet «Fra utvinning til utdanning». Det skal gi ungdommer som vokser opp med fattigdom og oljeforurensning kunnskap om og muligheter til en bedre framtid.

– Det er Naturvernforbundet sin samarbeidspartner og søsterorganisasjon Environmental Rights Action (ERA)/Friends of the Earth Nigeria som har ansvar for gjennomføringen av prosjektet i Nigeria.