Havn og vann

Visste du at alle havner uansett hvor store eller små de er har krav om godkjent avfallsplan? Vedlikehold av fritidsbåter er og en stor kilde til mikroplastforsøpling, dette kan kommunen gjøre noe med. En annen stor kilde til mikroplastforsøpling er flytebrygger av isopor, disse bør unngås.

Her er noen utvalgte gode tiltak vi har funnet fra kommunale handlingsplaner.

  • Miljøbåt som rydder havoverflate og bunn i havna.
  • Utplassere forsøplingsfrie kommunale avfallsbeholdere, spesielt på elve-og kaikant. For eksempel BigBelly.
  • Gode miljøstasjoner i småbåthavner. Alle kommunens havner skal ha godkjent avfallsplan.
  • Teknisk løsning for å rydde søppel fra overflaten i havn og vassdrag.
  • Etablering av flytebrygger er søknadspliktig etter plan og bygningsloven. Kommunen kan kreve miljøvennlige løsninger, og unngå åpen isopor som flyteelement.
  • Kommunen skal ha en løsning for å rydde opp i eierløse båtvrak.
  • Oppfordre til å oppbevare og sikre materiell og avfall slik at det ikke er fare for at det kan ende i miljøet ved f.eks. sterk vind, flom eller overvann.
  • Miljøvennlig skrogvask av båter – kjøp av anlegg til en småbåthavn.
  • Samarbeid med lokale dykkere for å samle søppel i havna og ved brygger.

Skrytelista:

I Bergen Havn har de en oppsamler for marint avfall.

Lærdal kommune har startet arbeidet med godkjente avfallsplaner for kommunens havner. 

For deg som vil lese litt mer:

Flytebrygger av isopor kan ende opp som katastrofe for fisk, fugl og alt som lever i skjærgården, Naturvernforbundets generalsekretær Maren Esmark reagerte kraftig på denne forurensningsskandalen utenfor Grimstad våren 2019. 

Mange norske havner mangler godkjente avfallsplaner, WWF har satt fokus på denne saken før. Har din havn en godkjent avfallsplan? 

Les mer om Big Belly her; Er dette verdens smarteste søppelspann? 

Kristiansand dykkerklubb hentet opp over ett tonn med avfall fra indre havn på under en time i 2017.