Hummer

Hummerbestanden er på et historisk lavt nivå. Den er kun en tidel av hva den burde være, og det er så lavt at den har fått plass på den norske rødlisten over truete arter.

hummer

Den europeiske hummeren er en dyrebar delikatesse som figurerer på festbordene såvel som på den norske rødlisten over truede arter. Det forklarer hvorfor hummerfisket i Norge er sterkt regulert, og kanskje også hvorfor reglementet for hummerfiske ofte blir brutt.

Hummerbestanden er på et historisk lavt nivå. Den er kun en tidel av hva den burde være, og det er så lavt at den har fått plass på den norske rødlisten over truete arter.

Likevel er det lov å fiske hummer her i landet. Fisket er imidlertid strengt regulert, og det er regler for når og på hvilke måter du kan fiske. For mange hobbyfiskere langs kysten vår er hummerfisket årets høydepunkt, og følges disse reglene mener både forskere og naturvernere at hummerbestanden slik den er i dag skal tåle dette fisket og fortsatt vokse.

Til tross for disse reglene ser vi ennå ingen klare tegn på mer hummer i sjøen. Noe av forklaringen på det har oppsyn og patruljering de siste årene påvist: Tyvfisket av hummer i Norge er dessverre  omfattende.

Hummer
Naturvernforbundets nestleder Pernille Hansen på hummerregistrering i Oslofjorden.

Den siste tida før før offisiell åpning av hummerfisket 1. oktober fiskes det stedvis intenst på den rødlista arten med tanke på svartsalg første uka i oktober. Enkeltpersoner leverer flere hundre ulovlig fangede hummer i året til privatpersoner, restauranter og, etter 1. oktober: til fiskesalgslag.

Det dreier seg om store penger. I Stockholm kommer prisen opp i 1000 kroner kiloen.

Ett av tiltakene fra myndighetene for å redde hummerbestanden kom i 2008 i form av en ny forskrift. Reglene ble strammet inn, blant annet ble fredningstiden utvidet, det ble forbud mot å ta hummer med rogn eller hummer som er mindre enn 25 centimeter, og antall teiner det er lov å fiske med ble begrenset ytterligere.