Hva gjør vi?

Foto: Jo Straube / Naturvernforb

Klimaendringene er alvorlige, urettferdige og allerede i gang. Naturvernforbundet arbeider både lokalt, nasjonalt og internasjonalt for å gjøre løsningene på klimaproblemet om til virkelighet. Vi påvirker politikere, opinionen og fjerner hindringer for at du kan leve klimavennlig. Våre 20 000 medlemmer og 100 fylkes- og lokallag over hele landet gjør Naturvernforbundet til en slagkraftig organisasjon.

Det beste vi kan gjøre for å ta vare på naturen og redusere klimagassutslippene er å bruke energien smartere. Vi har enorme muligheter for å spare energi der vi bor og jobber. Gjennom både politisk arbeid og forbrukerrettede prosjekter som Energismart.no og Oljefri.no, jobber vi for å fremme de effektive og energismarte løsningene i boliger og bygg.

Det å la olje og gass bli liggende under havbunnen, er avgjørende for å løse klimakrisen. Naturvernforbundet arbeider derfor for at havområdene utenfor Lofoten, Vesterålen og Senja forblir olje- og gassfrie. Gjennom demonstrasjonstog, vardebrenning, leserbrev, møter med politikere, kulturarrangementer og gode argumenter har vi i mange år klart å hindre oljeindustriens inntog i disse områdene.

Biler, trailere og flytrafikken står for mer enn en firedel av norske utslipp. Naturvernforbundet jobber derfor for at politikerne gjør det enklere og billigere å ta tog og buss i stedet for bil og fly. Vi jobber også for at kommunene gjør behovet for å reise mindre gjennom bedre arealplanlegging.