Hva kan vi forvente av neste klimatoppmøte?

Hvor mye lenger kan vi komme i retning en bindende internasjonal klimaavtale på neste klimatoppmøte, COP 17 i Sør-Afrika i desember? Det har vært det viktigste temaet den første uka av klimaforhandlingene som nå pågår i Bonn, Tyskland.

Møtet som startet i Bonn mandag 6. juni har så langt vært dominert av diskusjoner om forventningene til det kommende toppmøtet i Durban, Sør-Afrika. Det er klare motsetninger mellom rike og fattige land når det gjelder hvilke spørsmål man skal prioritere i forhandlingene fram mot Durban. De store industrilandene med USA i spissen ønsker å fokusere på videre konkretisering av vedtakene som ble gjort på toppmøtet i Cancun i fjor. På den andre siden står utviklingslandene, som også ønsker å diskutere tema man ikke klarte å bli enige om i Cancun, som størrelsen på de rike landenes utslippsreduksjoner og hvor mye penger industriland skal bidra med til det nye klimafondet.

Men til tross for de sterke motsetningene er stemningen i Bonn langt bedre enn den var på det forrige forhandlingsmøtet i Bangkok, der en ukes forhandlinger gikk med til å bli enige om dagsorden for møtet. En rekke grupper er nå i gang med å diskutere hver sine tema for å forberede vedtak som kan gjøres på Durban-toppmøtet. I løpet av helgen holdt Sør-Afrikas klimaambassadør Nozipho Joyce Mxakato-Diseko møter med delegatene om hvilke forventninger de har til hvor langt man skal klare å komme på toppmøtet i desember.

Det er ingen i Bonn som tror at en ny, bindende internasjonal klimaavtale kan bli ferdig i Durban. Men det er avgjørende at toppmøtet gir klar framgang i retning større utslippsreduksjoner og mer penger til klimatiltak i utviklingsland. Det blir stadig kortere tid til den første perioden med utslippsforpliktelser i Kyotoprotokollen går ut. Derfor haster det mer enn noen gang å komme videre i forhandlingene. Møtet i Bonn varer fram til fredag 17. juni. Det er foreløpig ikke bestemt hvor mange forhandlingsmøter – om noen i det hele tatt – som skal avholdes mellom Bonn og Durban.