Hva skjer på klimatoppmøtet i New York?

23. september samler Ban Ki-moon over 100 statsledere i New York for å få på bordet nye klimatiltak og initiativer. Toppmøtet er ikke et forhandlingsmøte, men representerer begynnelsen på langspurten fram mot Paris-toppmøtet i desember 2015. Naturvernforbundet forventer at Norge bruker denne muligheten sammen andre rike land til å forplikte seg til større utslippskutt og at de kommer med penger til klimatiltak i fattigere land.

Politisk momentum er kanskje det viktigste resultatet FN-sjefen og andre ønsker seg ut av klimatoppmøtet i New York. Noen få måneder gjenstår til årets store klimaforhandlingsmøte i Lima i Peru, hvor utkastet til en ny global klimaavtale skal lages. I desember 2015 skal klimaavtalen ferdigstilles i Paris. I New York er imidlertid ikke fokuset direkte mot en ny klimaavtale, men på ulike tiltak og initiativer som kan bidra til økte ambisjoner og slik understøtte arbeidet med en avtale.

Lanseringen av rapporten New Climate Economy bidrar i samme retning. Den peker på at svært mange klimatiltak vil være nødvendige og fordelaktige ut i fra andre hensyn enn reduserte klimagassutslipp.

Klimafinansiering vil være et av flere sentrale tema i New York. Rike land har lovet at klimafinansieringen skal nå 100 mrd. USD innen 2020. Mye av dette vil kanaliseres gjennom FNs grønne klimafond, som nå endelig er operativt og klart til å ta i mot midler. Fondets styre har et mål om å mobilisere 10 mrd. USD allerede i 2014. Det ventes flere kunngjøringer fra ulike land i New York, selv om flere løfter allerede er lansert. Norge har lovet 200 millioner kroner i 2015-budsjettet, og Tyskland har lovet en første bevilgning på 750 millioner euro.

Klimafinansiering er imidlertid langt fra det eneste temaet i New York. En erklæring om skogbevaring er ventet. Koalisjonen for klima og ren luft (CCAC) vil kunngjøre nye planer. Flere land har trolig planer som så langt holdes tett til brystet, som vil offentliggjøres i New York for maksimal politisk effekt.

Minst 160 land sender delegater til klimatoppmøtet. Av disse er om lag 120 regjeringssjefer ventet. New York blir altså en klimasamling av statsledere en av størrelse ikke sett siden København-toppmøtet i 2009. Dette selv om flere viktige figurer glimrer med sitt fravær, deriblant de australske og indiske statsministrene og den kinesiske presidenten.

Selve klimatoppmøtet finner sted tirsdag 23. september, men en rekke viktige arrangementer finner også sted i dagene rundt. Helga før er det planlagt aksjoner og demonstrasjoner over hele verden, og søndag 21. september er det planlagt en svært stor og bred klimamarsj gjennom New Yorks gater.