Hvilket parti er best for energismarte hjem?

MDG og SV har den beste politikken for energismarte hjem viser en gjennomgang syv organisasjoner har gjort av alle partiprogrammene.

Husholdningene står for 30 % av strømforbruket i Norge. Det er avgjørende at klimapolitikken bidrar til energismarte hjem, der frigjort strøm og egen strømproduksjon kan kutte bruken av fossil energi. Det må være enkelt og det må lønne seg å ta energismarte valg i hverdagen.

Syv organisasjoner innenfor bolig, energi-, miljø- og forbrukerpolitikk har derfor sammen kåret de beste – og dårligste partiprogrammene for energismarte hjem. 

MDG og SV best, Frp dårligst
I kåringen har vi sett på hva partiprogrammene sier om energieffektivisering, solenergi og støtte til elbillading i husholdningene. MDG og SV kommer best ut med en snittkarakter på 4,7 av 6 mulige. Rødt følger med 4, deretter KrF med 3, Venstre 2,7 og Sp 2,3. Høyre og Arbeiderpartiet får kun 2 av 6 mulige, mens FrP ender sist med 1,7.

Ser man på snittkarakteren for hver av blokkene, får rødgrønn blokk snittkarakteren 3,5, mens regjeringspartiene og Frp får en snittkarakter på 2,4. 

Tidligere i år gikk vi gjennom utkastene til partiprogrammene, og alle partier fikk tips til hvordan programmene kunne forbedres. Det er gledelig å se at flere partier har lyttet til våre innspill og vedtatt bedre politikk på sine landsmøter. 

Høyre og Ap svikter
Det er skuffende at verken Høyre eller Ap har god og konkret politikk for at folk skal få energismarte hjem. Heller ikke Venstre som har klimaministeren har prioritert husholdningenes rolle i klimaarbeidet i sitt program. 

Alle partier snakker om at energieffektivisering er viktig, men vi ser dessverre gang på gang at dette ikke prioriteres. I gjennomgangen scorer partier med konkrete politikkforslag med klare mål og tiltak høyt. Partier med generelle formuleringer og uforpliktende målsetninger scorer lavt. 

Energieffektivisering er prioritet 1
De beste partiene har skjønt hvor viktig energieffektivisering er for å nå klima- og naturmål. Potensialet er stort, og det er satt et mål om 10 TWh energisparing i bygg innen 2030. Dessverre har ikke målet blitt fulgt opp av regjeringen. I stedet kutter Enova støtten til flere energitiltak privatpersoner skal gjøre.

Vi trenger en regjering og et Storting som vil satse på den konfliktfrie kraften, og gi husholdningene mulighet til å få energismarte hjem ved å satse på energitiltak.

Om kåringen
Partiene er målt kvalitativt i tre kategorier; energisparing, egenproduksjon og elbil. Vi har ikke sett på de generelle elbilfordelene, men i hvilken grad partiene støtter infrastruktur for hjemmelading for elbil, særlig for borettslag og sameier.

Disse står bak
Huseierne, Norske Boligbyggelags Landsforbund, Naturvernforbundet, Zero, Nelfo – en landsforening i NHO, Norsk Varmepumpeforening og Solenergiklyngen​. 

Se hele gjennomgangen av partiprogrammene

Se også gjennomgangen av utkastene til programmer med våre innspill før partienes landsmøter