Hvorfor plast og giftfri hverdag for barn og unge?

Miljøgifter og plastforurensing er to av vår tids store miljøutfordringer. De påvirker helsen og miljøet for alle, og barn er spesielt sårbare. Et innemiljø fritt for slike forurensninger er spesielt viktig i Norge hvor vi vinterstid bruker mye tid inne. Et godt inneklima er en viktig forutsetning for helse, læringsmiljø og trivsel – både for barn og voksne.

Hvis du synes det går inflasjon i advarsler mot skadelige stoffer i mat og alt mulig annet, har du vår fulle forståelse. En avisoverskrift her, en podcast der, fulgt av to eksperter i hissig diskusjon i et debattprogram. Det er sannelig ikke lett å henge med. Hvordan skal vi reagere på alle advarslene? En åpenbar mulighet er å trekke på skuldrene. Hvis alt er farlig, betyr det vel bare at det meste likevel er greit? Men det er ikke så enkelt. Blant mange tusen kjemiske stoffer i mat, drikke, luft og øvrige omgivelser finnes det enkelte som vi gjør lurt i å være ekstra forsiktige med.

Jeg vil lære mer om

B A R N E H A G E

SKOLE- OG FRITIDSORDNING