IEA-rapporten og dens konsekvenser for Norge

Velkommen til lunsjwebinar hvor vi diskuterer rapportens betydning for norsk oljebransje. Paneldeltagerne er økonom Bjart Holtsmark, politisk kommentator Hilde Øvrebekk og leder i Naturvernforbundet Truls Gulowsen.

Meld deg på her!

Det internasjonale energibyrået (IEA) har lagt fram et veikart for hvordan verden kan klare å nå klimamålet om maksimalt 1,5 graders oppvarming. En viktig del av dette veikartet er at det ikke startes noen nye oljefelt eller gassfelt fra 2021.

Det betyr ikke at vi med en gang skal stenge ned all oljeutvinning. Men det betyr, at skal vi klare å begrense klimaendringene fra å gi katastrofale konsekvenser, kan vi ikke bygge noen nye oljefelt.

For å diskutere hvilke konsekvenser dette vil få for Norge har vi invitert tre paneldeltagere til debatt.

  • Hilde Øvrebekk, politisk kommentator i Stavanger Aftenblad
  • Bjart Holtsmark, Statistisk sentralbyrå
  • Truls Gulowsen, leder i Naturvernforbundet