– Ikke dump gruveavfall i Repparfjord!

– Jeg har en klar melding til gruveselskapet Nussir. Ta det ansvaret politikerne ikke har tatt og finn en annen løsning enn å dumpe gruveavfall i Repparfjord, sier Naturvernforbundets leder Truls Gulowsen, som besøkte teltleiren ved fjorden denne helgen.

Kampen mot gruvedumping i norske fjorder er blant de viktigste miljøsakene i Norge for tiden. Gulowsen dro til Repparfjord denne helgen for å vise sin støtte til aksjonistene. Der opplevde han et sterkt folkelig engasjement og stor støtte fra folk lokalt. Lørdag ble det arrangert fiskebåtparade og konsert med tydelige appeller til Nussir, Regjeringen og de øvrige politiske partiene.

– Lytt til innvendingene fra samer, fiskere og naturvernere. Hvis Nussir skal drive gruvedrift her, må de ta et helhetlig ansvar. Å dumpe gruveavfall i Repparfjord er ikke bærekraftig, hverken på kort eller lang sikt. Det strider med havforskernes anbefalinger og urfolks rettigheter, og vil føre til alvorlig forurensning av fjorden, sier Gulowsen.


Fiskebåtparade mot gruvedumping. Foto: Jannicke Totland/Natur og Ungdom

I hele sommer har folk ligget i leir for å markere sin motstand mot gruveplanene. Nussir har meldt fra at de vil starte arbeidet med å etablere gruvevirksomheten snarlig. Naturvernforbundet har grunn til å anta at det er like før arbeidet kommer i gang, kanskje i kommende uke. I tilfelle vil aksjonistene ta i bruk sivil ulydighet for å stanse arbeidet.

– Sammen med Naturvernforbundets fylkeslederne vil jeg oppfordre så mange som mulig til å komme og støtte opp om motstanden. Vi kan fortsatt stanse dette. Vi trapper nå opp innsatsen for å stanse denne miljøskadelige driftsformen, og vi forventer at politikerne gjør det samme, sier Gulowsen.