Ikke lønnsomt med mer olje

Vi har ikke råd til å hente opp all olja og gassen vår. Dette var budskapet både fra internasjonale miljøeksperter, og fra Miljøverndepartementet under klimakonferansen på Arendalsuka i dag.

Noen av verdens mest respekterte klimaeksperter var samlet i Arendal i dag, og refrenget var det samme: vi har ikke råd til å hente ut all den fossile energien vår, og de rike landene må gå foran. Også norsk miljøekspertise argumenterte for å forlate oljealderen før det er for seint: Jarand Rysdal fra Rysdal Energi presenterte sin rapport, utarbeidet for Miljøverndepartementet, der han konkluderer med at økt oljeutvinning  hverken er forsvarlig eller lønnsomt.

– Dagens oljepris og togradersmålet betyr en rask og effektiv stopp for oljealderen, sa Rysdal.

John Gummer  leder av den britiske klimakomitéen og tidligere miljøvernminister i Storbritannia, rettet tung skyts mot Norge og andre rike vestlige land, og vår innsats i klimapolitikken.

– Det er uakseptabelt når rike land ber fattige land om å handle før de selv gjør noe. Jeg våger å si at dette handler om moral. Det er helt uakseptabelt at de rike landene sniker seg unna sitt ansvar når det er vår velstand og vår vekst som har skapt klimaproblemet, tordnet John Gummer,.

Irettesatte miljøvernminitsteren

Også James Hansen, en av verdens mest kjente klimaforskere, understreket hvor uansvarlig fossil energi er, hvis vi skal unngå klimakatastrofe. Miljøvernministeren argumenterte for at vi bare har henta opp halvparten av all olja, kullet og gassen vi kan utvinne, og at 1000 gigatonn CO2 er den absolutte grensen. Han ble irettesatt av Hansen:

– Nei, vi har brukt opp mye mer enn det. Vi kan ikke slippe ut mer enn 500 gigatonn, og vi har allerede sluppet ut 370.

Generalsekretær Maren Esmark i Naturvernforbundet er glad for at dette nå endelig blir en del av valgkampen.

– Vi kan ikke lenger snakke om klima, uten å nevne elefanten i rommet: oljebransjen. Dette Stortingsvalget står mellom partiene som tar klimaendringene på alvor, og de som ønsker fortsatt råkjør i oljebransjen, sier Esmark.

Vil legge om oljefondet

Miljøvernminister Bård Vegar Solhjell, som hadde invitert til konferansen, lovet at kunnskapen skulle tas til følge.

– Nå er det på tide at oljefondet trekker seg ut av fossil energi, og satser på grønn vekst over hele verden, sa Solhjell.

Maren Esmark mener Solhjells løfter er en god start, men var ikke imponert over ambisjonsnivået.

 -Hvis Norge skal gjøre et seriøst bidrag for å unngå at vi brenner opp for mye fossile energi, må vi ta tak i vår egen oljebransje. Oljebransjen har fått rekordmange letetillatelser i år, og Statoil engasjerer seg i tjæresand i Canada. Oljealderen er snart over, men den norske økonomien er mer avhengig av olje enn noensinne. Omleggingen må skje nå.