Ikke skyt vår-trøtte bjørner!

Stortinget har vedtatt å doble den fredede og sterkt truede bjørnebestanden, men nye tall viser at bestanden ikke øker. – Dette er uholdbart. Regjeringen må avslå alle søknader om vårjakt på bjørn, mener Arnodd Håpnes, fagleder i Naturvernforbundet.

Bare 147 bjørner ble registrert å ha vært innom Norge i 2013. Det betyr at sju binner har fått unger i 2013.

– Det er seks bjørnefødsler færre enn det vi som et minimum skal ha, sier Arnodd Håpnes i Naturvernforbundet, som mener tallene er skremmende lave.

Antall registrert bjørner i Norge har gått ned fra 166 i 2010, 151 i 2011 og til bare 137 i 2012. I 2013 ble det registrert DNA-prøver av 147 bjørner som hadde vært innom Norge. 

– Bestandene øker ikke, og det er veldig bekymringsfullt. Vi skyter for mange bjørn, og vi gjør ikke nok for å øke bestanden i tråd med rovdyrforliket. Vi mener også at Norge må gjøre avtale med Sverige, slik at de sparer flere dyr langs grensa under lovlig bjørnejakt der. Sverige har 20 ganger flere bjørn enn oss, trolig omkring 3500 dyr totalt. Det må legges til rette for at flere av disse kan etablere fast tilhold i Norge, sier Arnodd Håpnes i Naturvernforbundet.

Bjørnebestanden ligger langt under målet som ble vedtatt i rovdyrforliket på Stortinget. Økologisk sett er det naturlig og nødvendig med større bestander av rovdyr enn det vi har i dag. Rovdyra har viktige funksjoner i økosystemene, og mange andre arter er direkte eller indirekte avhengige av deres tilstedeværelse. Siden 1. januar 2012 er det drept 19 bjørner i Norge. Hele 74 bjørner er skutt siden 2008.  Naturvernforbundet mener at skyting av bjørn er vanskelig forenelig med å bygge opp bestanden, og mener sjokktallene må få konsekvenser.

– Vi forventer at myndighetene avslår alle krav fra sauenæringen om å skyte groggy bjørner som nå er på vei ut av hiet, sier Håpnes. – Skyting av bjørn på vårsnø er uetisk og uakseptabel forvaltning av et av våre flotteste og sjeldneste dyr. Dessuten tilsier all kunnskap at vårjakt på bjørn er et dårlig tiltak for å skåne beitedyr i det aktuelle området. Vi veit ikke om den bjørnen som skytes utenfor hiet om våren faktisk er den bjørnen som gjør skade i saueflokken to måneder seinere. Det er et lavmål i norsk rovdyrforvaltning når vi skyter vårslappe, svake dyr, som endatil er blant de aller mest trua pattedyrene vi har, mener Håpnes.