Ingen nåde for unike fossestryk

Norges Vassdrags- og Energidirektorat har innstilt på utbygging av to av de tolv mest verneverdige elvene i Norge . – Vedtaket er tragisk og unødvendig, mener Lars Haltbrekken, leder i Naturvernforbundet.

I en situasjon der det er søkt om 800 små og større vassdragsutbygginger, har Naturvernforbundet bedt om «nåde» for 12 av de aller viktigste: 12 paradeeksempler på umistelig norsk vassdragsnatur. I går innstilte NVE på de to første av dem, og anbefaler utbygging av begge: mektige Godfarfoss på Hardangervidda og Vigdøla I Sogn og Fjordane.

– Tragisk, og unødvendig! Sier Lars Haltbrekken, leder i Naturvernforbundet. I møte hos miljøvernminister Sundtoft denne uken tok han opp begge NVE-vedtakene.

Om Vigdøla:

Sogn og Fjordane er det fylket som har avgitt flest vassdrag til utbygging, og som samtidig har mest av natur i verdensklasse. Dette er anerkjent langt ut over fylkesgrensene, og sjelden har det vært en bredere allianse som har slått ring om et enkeltvassdrag, fortsetter Haltbrekken. Fylkesmannen, Luster kommune og Vigdal grendelag har gått mot utbyggingen. På vegne Naturvernforbundet, Norges Jeger- og Fiskerforbund, Turistforeningen, Sogn Villaksråd, Jostedal SigNatur, Elvepurka rafting, vernegruppa Vern Vigdøla og Vigdal grendalag ble det tidligere i høst bedt om et møte med NVE, som ble blankt avslått. Alliansen ønsket bl a å diskutere konsekvensutredningen som de mente bagatelliserte konsekvensene av en utbygging.

– Det er rundt 800 vannkraftsøknader til behandling hos NVE, da skulle det være en selvfølge at de mest kontroversielle får avslag.  I dette lyset er vedtaket uforståelig, sier Haltbrekken.

Deler av Vigdøla er allerede tatt i forbindelse med  den omfattende Jostedalsutbyggingen i 1980-åra.

– De gjenværende og intakte delene ved inngangen til Jostedalen og Breheimen Nasjonalpark er desto viktigere å ta vare på. Det er en utbredt oppfatning internasjonalt, og det er nedfelt i naturmangfoldloven, at i randområdene inntil nasjonalparker og andre verneområder skal man unngå inngrep som kan påvirke kvalitetene som vernet skal sikre. Olje- og energidepartementet mente allerede i 1983 at å fjerne vann frå Vigdøla ville være negativt, påpeker han.

Naturvernforbundet frykter for konsekvensene den nye utbyggingen i Vigøla vil ha for laks og sjøørret, og for den negative påvirkningen for friluftsliv, naturtyper og annet biologisk mangfold i området.

Godfarfoss

I boken «Livet langs Numedalslågen», er Godfarfoss beskrevet som «.. eitt av dei vakraste parti av Lågen» – med god grunn. Inntrykket  er mektig både på lang avstand og nær inntil Godfarfoss, den er vakker og variert på grunn av småholmer og skjær som medfører at elva deler seg opp i mange mindre vannløp.» Godfarfossrepresenterer forlengelsen av Dagalifallene, som ble vernet i 1981.

– Det er sjokkerende og skuffende at NVE vil bygge ut disse flotte vassdragene, sier Haltbrekken, og håper olje- og energiministeren vil stanse planene

I 2002  foreslo NVE og Direktoratet for naturforvaltning å verne Godfarfoss,  og ga vassdraget karakteristikken «Meget stor verneverdi» under landskapsvurderingen. Derfor håper Lars Haltbrekken at også miljøvernministeren vil sette ned foten. 

– Ingenting har forandret på dette, så hvorfor anbefale utbygging elleve år etter? Klima- og miljøvernminister Tine Sundtoft bør fortsette der Brundtland slapp, og verne også Godfarfoss som del av de vernede Dagalifallene, sier leder Lars Haltbrekken.