Ingen opprydning, ingen rettferdighet: Shell sin oljeforurensning i Nigeria

Det er snart ti år siden FNs miljøprogram (UNEP) dokumenterte den alvorlige oljeforurensningen i Nigerdeltaet og oppfordret til umiddelbar opprydning. Oljeforurensningen er i hovedsak forårsaket av to internasjonale oljeselskaper, Shell og Eni. En statusrapport fra vår søsterorganisasjon i Nigeria (ERA) og Amnesty viser at svært lite har skjedd siden den gang.

Rapportens hovedfunn viser blant annet at:

– Kun 11% av de forurensede områdene som ble identifisert av UNEP i Ogoniland i Nigerdeltaet har blitt påbegynt. Av disse er kun 5% involvert i en pågående opprydning og ingen av plassene er per i dag ferdig ryddet opp.

– Hastetiltak for å sikre rent drikkevann og helsetjenester til lokalbefolkningen har ikke blitt gjennomført i tilstrekkelig grad. Flere lokalsamfunn har fremdeles ikke tilgang til rent drikkevann.

– Helse- og miljøovervåkning har ikke blitt gjennomført

– Det har ikke vært noen offentlig redegjørelse for hva de 31 millioner USD som har blitt brukt så langt har gått til eller hvordan de har blitt brukt.

– 11 av de 16 selskapene som har fått kontrakter til opprydning har ingen registrert ekspertise innen oljeopprydning

– Det er stor interessekonflikt blant de som er ansatt til å lede opprydningen gjennom HYPREP.

Godwin Ojo, direktør i Friends of the Earth Nigeria (ERA) er skuffet over mangelen på handling:

– Etter ni år med løfter uten noen konkret handling og tiår med forurensning er folket fra Ogoniland ikke bare syke av det forurensede drikkevannet, fra fisken og giftige kjemikalier. De er også sykt lei av å vente på en rettferdighet som ikke skjer. Nigerianske myndigheter burde erkjenne at dette prosjektet har vært svært mislykket. Opprydningen må foregå med teknisk kompetanse og strategisk planlegging, og de må involvere lokalsamfunnet bedre enn i dag

Bukken som passer havresekken

I rapporten fra FNs miljøprogram ble det anbefalt å etablere en uavhengig institusjon (HYPREP) som skulle lede opprydningsarbeidet. Dessverre har heller ikke dette prinsippet blitt fulgt opp. I løpet av de siste 50 årene med oljeutslipp har det blitt grundig dokumentert at Shell er et av oljeselskapene som har størst ansvar for oljeforurensningen i Nigerdeltaet. Selskapet har også vært involvert i en rekke alvorlige menneskerettighetsbrudd i området. Til tross for dette innehar Shell sammen med en rekke andre oljeselskaper flere viktige posisjoner i HYPREP som kan medføre en interessekonflikt hvor opprydningstiltak ikke er i tråd med selskapenes egeninteresser, slik rapporten også gir eksempel på.

Norge har også et ansvar – Oljefondet ut av Shell

Etter rapporten fra FNs miljøprogram ble publisert ble det også økt press for at det norske oljefondet måtte trekke seg ut av Shell som følge av de alvorlige konsekvensene av deres aktivitet i Nigerdeltaet. Etikkrådet satte i gang egne undersøkelser for å se om oljeselskapenes aktivitet er i strid med oljefondets etiske retningslinjer (Se for eksempel Aftenposten 2012). I 2013 kom etikkrådet med en anbefaling om å sette selskapene Shell og Eni under observasjon som følge av deres virksomhet i Nigeria. Finansdepartementet valgte å se bort fra denne anbefalingen. I stedet ba de Norges Bank om å inkludere oljesøl og miljøforhold i deres eierskapsarbeid og rapportere om eierskapsutøvelsen på dette i en periode på 5-10 år. Naturvernforbundet mener at det nå er på tide å trekke oljefondet ut av Shell:

– Oljeselskapene Shell og Eni har fått altfor mange sjanser til å rydde opp etter seg, men etter nesten ti år har fremdeles svært lite skjedd. Ikke bare mislykkes oljeselskapene i å rydde opp etter gamle synder, de har heller ikke klart å hindre nye oljeutslipp. Norge kan ikke bare stå på sidelinjen og se på. Så lenge oljefondet investerer i disse selskapene har også vi et ansvar for den miljøkriminaliteten som foregår, sier Helga Lerkelund, fagrådgiver i Naturvernforbundet

Les rapporten her:  No clean up, no justice 2020