Internasjonalt opprop mot gruvedumping

Gruvedumping skaper internasjonal oppmerksomhet. Nå har den ideelle organisasjonen Earthworks startet et opprop rettet mot Erna Solberg, og det kan du være med og signere på!

Protest mot gruvedumping

«Norge ser på seg selv som en global leder innen havvern. Statsminister Erna Solberg er beskytter for et FN-støttet initiativ for å beskytte havene og avverge de verste effektene av klimaendringene, og leder høynivåpanelet for en bærekraftig havøkonomi, et initiativ støttet av 14 statsoverhoder som representerer 40 prosent av verdens kystlinjer. Norge støtter det globale målet om å beskytte 30 prosent av verdenshavene innen 2030.

Så hvorfor tillater statsministeren gruveselskaper å dumpe millioner av tonn gruveavfall i beskyttede norske fjorder?»

Dette skriver den ideelle organisasjonen Earthworks på sine nettsider.  De jobber globalt for å forhindre skadelig påvirkning og fremme bærekraftige løsninger innen mineral- og energiutvinning.

Si din mening!

I sommer har de merket seg innsatsen til norske ungdommer som har demonstrert mot gruvedumping. Ved Repparfjorden har de slått leir for å ta avstand til Nussirs prosjekt og kreve at statsministeren beskytter fjordene.

Nå oppfordrer Earthworks alle til å støtte aksjonistene og andre i Norge som krever at statsminister Solberg skal være en reell leder på havvern, stoppe Nussir- og Nordic Mining-prosjektene og forby all havdumping i Norge. 

Det kan man gjøre ved å gå inn HER og signere på denne meldingen:

Kjære statsminister Solberg, 

Dumping av skadelig gruveavfall i norske fjorder er en skitten og utdatert praksis som undergraver dine internasjonale forpliktelser til å stoppe nedbrytningen av de marine økosystemene og fremme bærekraftige havøkonomier for å avverge de verste effektene av klimaendringer.  

Norge kan ikke lede havvern i utlandet mens de forurenser fjordene hjemme. 

Jeg oppfordrer deg til å være en reell leder innen havvern, stoppe Nussir- og Nordic Mining-prosjektene i Repparfjord og Førdefjord og forby all havdumping i Norge.