Medlemmer fra Friends of the Earth International aksjonerer mot kull med plakaten Keep the coal in the hole.

Internasjonalt

Globale miljøutfordringer som utslipp av klimagasser og utryddelse av planter, dyr og deres leveområder må løses gjennom internasjonalt samarbeid. Naturvernforbundet engasjerer seg internasjonalt for å styrke lokale miljøorganisasjoners påvirkningskraft i viktige miljøspørsmål.

Naturvernforbundet arbeider i 8 land og er den norske representanten i verdens største nettverk av miljøorganisasjoner, Friends of the Earth. Gjennom vårt internasjonale arbeid kan vi styrke andre lands miljøorganisasjoner, og selv få hjelp til å vinne gjennom i våre saker.

Vårt arbeid spenner seg fra deltagelse på internasjonale klimaforhandlinger til reparasjon av krigsrammede skoler i Ukraina, fra arbeid for stengning av farlige atomkraftverk i Russland til produksjon og spredning av effektive kokeovner i Mosambik, Togo og Nigeria. I 2017 gjennomførte Naturvernforbundet sammen med Natur og Ungdom Operasjon Dagsverk, for å gi ungdom en bedre mulighet til å kjempe for gode miljøløsninger i Nigeria.

Nyheter

Forsidebilde2
Ny rapport dokumenterer:

Bunnpunkt for russisk sivilsamfunn

29.04.2022 | Sist oppdatert: 24.05.2022

Naturvernforbundets nye rapport NOT SILENT BEFORE THE STORM (STATUS OF RUSSIA’S FOREIGN AGENT LAWS AND IMPLICATIONS FOR ENVIRONMENTALISTS IN 2021) dokumenterer at situasjonen for russisk sivilsamfunn er på et bunnpunkt.

Oleg and kjersti
Deler erfaring om samarbeid på fredsseminar

Naboer som venner - ikke fiender

03.11.2021 | Sist oppdatert: 03.11.2021

I 25 år har fysiker og miljøaktivist Oleg Bodrov samarbeidet med Naturvernforbundet. Fredag 12.november deler han sine erfaringer med Kjersti Album i Naturvernforbundets internasjonale avdeling, på et åpent møte i forbindelse med seminaret "Naboer som venner ikke fiender".

2 - Free Kazantsev demands at the demonstration in Chelyabinsk on September 2020 photo stop GOK group

Naturvernforbundet støtter russiske miljøaktivister

26.08.2021 | Sist oppdatert: 16.06.2022

Naturvernforbundet har samarbeidet med russiske miljøvernere siden slutten av 1980-tallet. Selv om situasjonen i landene våre på mange måter er ulik, er vi opptatt av mange av de samme miljøsakene. Vi opplever at vi kan lære av hverandre og bli inspirert av hverandres kamper.

IMG_2001
Friends of the Earth Norway's international projects

How Moamba became the first district in Mozambique to phase out harmful cooking practices

01.07.2021 | Sist oppdatert: 01.07.2021

Traditional cooking practices in Moamba district, Mozambique, used to cause major social, health, and environmental problems. A project led by the NGO Kulima, supported by Friends of the Earth Norway (Naturvernforbundet) and the Norwegian development agency (Norad), has converted practically all household in the districts to improved stoves.

OLEG tv-aksjonsgenser

Stor glede over stenging av gammel atomreaktor

12.11.2020 | Sist oppdatert: 12.11.2020

Endelig er reaktor nummer 2 ved Leningrad atomkraftverk stengt, mange år på overtid. Reaktoren er av Tsjernobyl-type og regnes som mer usikker enn andre atomreaktorer.

Vogn movement 42 Shies
Avfallssituasjonen i Russland

Derfor kjemper russiske miljøvernere mot forbrenningsanlegg

Situasjonen med håndtering av husholdningsavfall i Russland har vært kritisk i mange år. Sortering og gjenbruk er på et minimum, og det aller meste av avfallet ender opp på fyllinger. I 2018 sa myndighetene at overfylte fyllinger er en helserisiko for 17 millioner innbyggere.

Decomission Battery bay Østersjøen

Kampen mot plast i Russland

Naturvernforbundet er ikke bare engasjert i plastopprydding i Norge, men bidrar også på Kolahalvøya, i Arkhangelsk fylke og rundt St. Petersburg.

Viser fra 1 til 8 av totalt 79 artikler

Relaterte tema