Johan Sverdrup-feltet er en klimabombe

På oljemessen ONS ble det kjent at Johan Sverdrup-feltet i Nordsjøen inneholder mer olje enn tidligere antatt. Mellom 2,2 og 3,2 milliarder fat oljeekvivalenter vil gi enorme utslipp ved forbrenning.

I Johan Sverdrup-feltet ligger det nok olje og gass til et utslipp på 1,3 milliarder tonn CO2, dersom vi legger det høye anslaget på 3,2 milliarder fat olje til grunn. Det tilsvarer 25 ganger det årlige norske utslippet på 52,4 millioner tonn.

Naturvernforbundet mener utbyggingen er uforståelig i et klimaperspektiv.

– Regjeringen sier at klimaendringene er vår tids viktigste sak. Deretter åpner de gigantiske, nye oljefelter. Johan Sverdrup er et eksempel på et oljefelt som aldri bør bygges ut hvis vi skal ta klimatrusselen på alvor, sier Silje Ask Lundberg, leder i Naturvernforbundet.

FNs klimapanel har gitt kloden et stramt budsjett dersom vi skal unngå katastrofal oppvarming over to grader. Bare omtrent 20 prosent av kjente fossile ressurser kan hentes opp.

– Dette er et prosjekt i ypperste verdensklasse! Prosjektet vil være en bærebjelke de neste 50 årene, sier Eldar Sætre, konsernsjef for Equinor, til NRK. Ask Lundberg mener imidlertid Sætres uttalelser forutsetter klimakollaps.

– Å bygge ut disse feltene er det samme som å gamble på at verdenssamfunnet vil mislykkes i klimaarbeidet. Nå må investeringene i Norge vris til fordel for klimavennlige arbeidsplasser. Skal vi redusere oppvarmingen, må alle verdens utslipp kuttes så raskt som mulig. Johan Sverdrup-utbyggingen bidrar med det stikk motsatte av hva verden trenger, sier Ask Lundberg.

Hva kan du gjøre?

Naturvernforbundets over 30 000 medlemmer gjør en forskjell. Men vi trenger flere. Dette gir oss mer gjennomslag for de gode løsningene. Vi vil derfor at du blir medlem, engasjerer deg i et av våre 100 fylkes- og lokallag, og liker oss på Facebook, Twitter og Instagram.

Bli oljefri – Oppvarming av hus og bygg med oljefyring står for utslipp av nesten 2 millioner tonn CO2 i året. Har du oljefyr kan du bli oljefri her.

Bli energismart – Bruker du mindre strøm kan denne strømmen erstatte utslipp fra industrien, biler og andre utslipp. Bli energismart og spar både penger og miljøet.

Lev klimavennlig – Maten du kjøper, bilen du kjører og tingene du kjøper bidrar alle til utslipp av klimagasser. Få tips til hvordan du kan redusere klimafotavtrykket ditt.

Bli klimaklok – Kom på et av våre arrangementer for å lære mer. Eller bli oppdatert på våre klimanettsider. Argumentene kan du bruke rundt middagsbordet, i lunsjen på jobb eller i familieselskapet.