Kildesortering

Rundt i Norge kan kildesorteringen variere fordi det er kommunene som bestemmer hvilke kildesorteringsordninger de skal ha. Selv om noe er ulikt fra kommune til kommune, er det også mye som er likt i store deler av landet. De aller fleste innbyggerne i Norge har et tilbud om sortering av papp, kartong og papir, plastemballasje, og glass- og metallemballasje. Majoriteten av kommunene tilbyr også utsortering av matavfall, og alle har et tilbud om levering av annet avfall til en gjenbruksstasjon. Det er også mye som kan leveres rett til butikker som selger den produkttypen du skal levere: batterier, elektrisk, lyspærer, lysrør og flasker og bokser med pant. 

Skolene bør følge opp kommunens system for avfallsreduksjon og kildesortering. Et viktig moment her er nok med avfallsspann i skolegården, og opplæring i at om at om det er fullt, må man finne et annet. Kan innkjøpspolitikken ved skolen endres slik at det kjøpes mindre miljøbelastende produkter og avfallsmengden reduseres?

Mange barn er vant til å kildesortere fra barnehagen, det gjør det lettere å videreføre arbeidet på skolen. Hva er praktiske ordninger for hvordan sortering av avfall i klasserom og spesialrom skal skje? Hvor mange forskjellige esker og beholdere må til, og hvor bør de plasseres? Hvor bør for eksempel returpapireskene stå, og hvor trengs det beholdere for farligavfall? Alle skal ha et tilbud om å levere annet avfall til en gjenbruksstasjon. Det er også mye som kan leveres rett til butikker som selger den produkttypen du skal levere: batterier, elektrisk, lyspærer, lysrør og flasker og bokser med pant.