– Klimabomben fra norsk sokkel må ikke utløses

Naturvernforbundets beregninger basert på Oljedirektoratets ressursregnskap viser at forbrenning av norsk olje og gass allerede har tilsvart over 330 år med norske nasjonale utslipp – og at det er over 360 ganger Norges årlige utslipp igjen i reservene på norsk sokkel.

– FNs klimapanel og all forskning viser at mesteparten av de fossile reservene må bli liggende for å unngå katastrofale klimaendringer. Det ligger en klimabombe under norsk sokkel som vi må unngå å utløse hvis vi skal beskytte mennesker og natur. Dagens politikk om å hente ut hver dråpe vil føre til globale utslipp tilsvarende det hele landet vil slippe ut over flere hundre år, sier Silje Ask Lundberg, leder i Naturvernforbundet.

Tallene fra Oljedirektoratet som ble lagt frem i dag viser at det er enda mer utslipp igjen enn de store mengdene som allerede er sluppet ut. Historiske utslipp fra forbrenning av norsk olje og gass er over 17,5 milliarder tonn CO2-ekvivalenter (CO2e). Dette tilsvarer ca. 330 ganger Norges årlige utslipp i 2018 (52,9 millioner tonn CO2e). Reservene på norsk sokkel har også et potensial for ytterligere utslipp på over 19 milliarder tonn CO2e, som tilsvarer ca. 360 ganger norsk utslipp i 2018.

Historiske utslipp

 

Utvinnet (sm3)

Utslipp (millioner tonn CO2e)

Olje

4 348 mill.

12 092

Gass

2 454 mrd.

5 448

TOTALT:

17 540

Utslipp per energienhet med støtte i databasen Gemis 4.5: Gass: 0,20 kg CO2e/kWh; Olje: 0,27 kg CO2e/kWh.

 

Fremtidige utslipp

 

Ressurser igjen [1] (Sm3)

Utslipp (millioner tonn CO2e)

Olje

3 709 mill.

10 315

Gass

3 987 mrd.

8 851

TOTALT:

19 166

[1] Gjenværende reserver, ressurser i felt, ressurser i funn og uoppdagede ressurser.