Klimaforhandlinger i Paris 2015

I desember 2015 møtes verdens land i Paris. Der skal de bli enige om en ny internasjonal klimaavtale. Avtalen vil ikke løse klimakrisen en gang for alle, men kan ta verden et langt steg på veien bort fra olje, kull og gass.

Mennesker som demonstrerer for klimaet