Broen til framtiden alliansen

Naturvernforbundet jobber for økt samarbeid for en rettferdig omstilling gjennom alliansen Broen til framtiden

1.mai-toget med Naturvernforbundet

Broen til framtiden er en allianse mellom fag- og miljøbevegelsen, kirken, forskere og andre som jobber for en klimaløsning nedenfra. Målet er å skape en rettferdig omstilling, med slagordet Brems norsk oljeutvinning – 100.000 klimajobber nå! Samarbeidsalliansen ble opprettet i 2013, og teller nå nesten 20 organisasjoner.

Alliansen legger til rette for samarbeid og formidling av kunnskap gjennom konferanser, lokale møteplasser, utgivelse av rapporter og bøker. Hvert år arrangeres den nasjonale Broen til framtiden-konferansen i Oslo, der vi samles til inspirasjon, dialog og politikkutvikling.

Regionale og lokale møteplasser om klimaomstilling

Naturvernforbundet støtter lokale og regionale møteplasser hvor miljøbevegelse, fagbevegelse og trossamfunn etablerer arenaer for diskusjon med næringsliv og beslutningstakere om lokale og globale klimatemaer. Pengene kommer fra Norads infostøtteordning. Arrangementene skal være åpne og arrangeres sammen med andre organisasjoner lokalt. Møtene skal fremme en grønn, rettferdig omstilling i tråd med Norges globale ansvar for klimahandling og bygge varige allianser lokalt og regionalt. Se eksempler nedenfor.

Broen til framtiden Innlandet 2022. Åpent møte på Lillehammer bibliotek og litteraturhus
Bilder over alle logoene til organisasjonene i Broen til framtiden-alliansen i 2022.

Bygg broer der du bor!

Ta det første steget mot økt samarbeid for rettferdig omstilling – hva med å møte folk i andre organisasjoner der du bor? Gjennom Broen til framtiden-alliansen kan vi bidra til å finne kontaktpersoner i ulike fagforeninger, miljøorganisasjoner, trossamfunn og andre grupper som jobber for en rettferdig grønn omstilling.