Klimautvalget

Klimautvalget skal styrke Naturvernforbundets faglige og politiske arbeid mot skadelige klimaendringer.

Klimaaksjon

Medlemmer i Klimautvalget:

 • Borgar Aamaas (leder), Oslo
 • Annam Chaudhry, Oslo
 • Thomas Cottis, Løten
 • William Helland-Hansen, Bergen
 • Øyvind Johnsen, Tønsberg
 • Wenche Skorge, Stavanger
 • Mari Vold Hansen, Ås

Utvalget skal spesielt:

 • følge med på relevante rapporter innen klimaforskning som Naturvernforbundet bør kommentere og løfte fram
 • bidra til å knytte faglige kontakter mellom klimaforskningen og Naturvernforbundet
 • bidra til å styrke det klimapolitiske samarbeidet mellom Naturvernforbundet og Natur og Ungdom
 • bidra til økt kunnskap i Naturvernforbundet om mulige konsekvenser av klimaendringer, spesielt for norsk natur
 • bidra til økt kunnskap i Naturvernforbundet om klimagassutslipp fra energiproduksjon, arealinngrep og naturtap
 • bidra til å styrke Naturvernforbundets rolle som pådriver, premissleverandør og kunnskapsformidler i klimakampen
 • bidra til å skape aktivitet og engasjement i organisasjonen knyttet til det klimapolitiske arbeidet.

Utvalget velges av Naturvernforbundets landsstyre. Hvis du er interessert i Klimautvalget, ta gjerne kontakt med klimarådgiver Anette Bruer Stepanoski!

Alle medlemmer i Naturvernforbundet kan være aktive i klimasaken gjennom Klimanettverket!