Klimatalen Erna burde holde

Erna Solberg taler i dag til klimatoppmøtet i Paris. Dette er talen hun burde holde.

Erna Solberg

Verden er i rask endring. Vi vil ikke sitte og se på at klimaet endrer seg, vi vil endre økonomien og måten vi lever på, slik at vi kan unngå katastrofale klimaendringer. Heldigvis er det mange tegn på at vi er på riktig vei. Solceller og andre former for fornybar energi blir stadig mer konkurransedyktig sammenlignet med fossile energikilder flere steder i verden. Det ruller stadig nye og bedre lavutslippsbiler på veiene. Et levedyktig næringsliv er ikke lenger ensbetydende med høye klimagassutslipp. 

Denne utviklingen skjer enten vi vil eller ei. Og bra er det. Men det er opp til oss om den går raskt nok til å stoppe katastrofal oppvarming av kloden. Klimaforskerne forteller oss at vi bare kan utvinne omtrent en femtedel av de oppdagede ressursene av fossil energi. Spørsmålet vi politikere må stille oss er hvordan vi kan fremskynde overgangen fra kull, olje og gass til de miljøvennlige løsningene. Vi må slutte å holde oljeindustrien kunstig i live. Dette er årsaken til at jeg nå kan varsle at Norge vil stanse tildelingen av nye leteområder til oljeindustrien.

Selv om mange utviklingsland opplever stor vekst, er det stadig alt for store forskjeller i verden, og de blir enda verre av klimaendringene. De som har forurenset minst er ofte de som rammes hardest. Og jo mindre penger man har, jo vanskeligere er det å tilpasse seg ekstremvær og endringer i klimaet. Samtidig er det utviklingslandene som har de største behovene. Det er lettere å forsvare et kullkraftverk som gir energi til mennesker som aldri har hatt strøm før, enn et kullkraftverk som brukes til energisløsing i rike land.

Derfor må vi ha en rettferdig fordeling av byrdene i klimaavtalen. Vi kan løse klimakrisen og samtidig skape en bedre og mer rettferdig verden. Klimaavtalen må derfor slå fast at alle mennesker har den samme retten til utvikling, og at det er vi i den rike del av verden som har skapt klimaproblemet og derfor må gjøre mest for å løse det.  Rike land som Norge må hjelpe utviklingslandene til å tilpasse seg mer tørke, mer nedbør og dårligere avlinger. Vi må også gi forsikring for tap og skade som følge av klimaendringenes herjinger.

De siste ukene har det blitt klart at klimamålene som har blitt levert av deltagerlandene i forkant av møtet i Paris ikke er nok til å unngå farlige klimaendringer. Målet vårt er å unngå oppvarming over to grader. Med disse forpliktelsene oppnår vi i beste fall 2,7 graders oppvarming. Vi har også fått rapporter som viser at det først og fremst er verdens rike land som må øke vår innsats.

Norge ønsker å være en ansvarlig deltager i klimadugnaden. Dette er bakgrunnen for at jeg kan varsle at vi ønsker å bli et av verdens første land til å bli fossilfrie. Vi skal bli et av verdens første land uten CO2-utslipp, og dette skal skje senest i 2040. Dette krever en stor innsats, men jeg ønsker ikke å bli nok en politiker som ser tilbake på karrieren min og sier at jeg burde gjort mer. Jo tidligere vi starter arbeidet, jo lettere blir det å nå målene våre. Norge har allerede den teknologien og de midlene vi trenger for å nå dette målet i dag. Når vi klarer det, vil vi ha gjort Norge til et skinnende eksempel for andre land, og samtidig gjort landet vårt mye mer konkurransedyktig i en verden der bærekraft er det nye målet for utviklingen.

For flere år siden lovet de rike landene i klimaavtalen å samle inn 100 milliarder dollar i året innen 2020  for å hjelpe utviklingsland til grønn utvikling og klimatilpasning. Vi forstår godt at de er frustrerte over at det går sakte med å nå dette målet. Norge vil øke vårt bidrag for å hjelpe . Derfor vil vi nå varsle at Norge bidrar med 1 milliard kroner i året til klimafondet fra og med 2016 og at dette bidraget gradvis skal økes til 2020.

Til slutt vil jeg komme med en oppfordring til alle som skal forhandle frem Paris-avtalen de neste ukene: Vi bør la oss inspirere av alle de som gjør en ekstra innsats for å løse klimakrisen. Av alle som sykler til jobben, isolerer husene sine og som unngår å kaste mat. Vi bør la oss inspirere av miljøorganisasjonene som har hjulpet oss politikere til å stoppe oljeboring i sårbare områder i Alaska, Adriaterhavet, Uganda og Norge. La oss se til de hundretusenvis av menneskene som fylte gatene denne helgen i fredelige markeringerfor å inspirere alle vi som er samlet til klimamøte i Paris. La oss reise hjem fra Paris som klimahelter.