Klimatoppmøtet 2019 (COP25) – Madrid, Spania – fredag 13. desember

Som vanlig går klimatoppmøtet inn i overtid. Ingen vet når det vil bli ferdig – det kan være lørdag eller søndag. Vi venter for nye utkast på beslutningene på alle temaene som har blitt forhandlet om de siste to ukene. Men de siste utkastene forteller oss litt om de mest sannsynlige scenarioene.

tap og skade – temaet Norges Ola Elvestuen leder forhandlingene på – blir det ingen ny finans for land som opplever klimakonsekvenser som ikke lenger kan unngås eller tilpasses. Det eneste som står i forslagene er at andre kanaler, som FNs klimafond, oppfordres til å bruke penger på tap og skade. Dette kan bety at eksisterende klimafinansiering som går til land i Sør for utslippskutt og tilpasning – som allerede ikke er nok – blir delt opp i enda mindre deler. Når det anslås at det nå er en klimarelatert katastrofe hver uke i verden – og at kostnadene fra tap og skade bare kommer til å øke – er dette ikke godt nok.

Når det gjelder ambisjoner i nasjonale planer er teksten utrolig svak. Det er flere muligheter som fortsatt forhandles om. Men ingen av mulighetene sier at nye nasjonale planer som skal meldes inn i 2020 må ha bedre («enhanced») mål for utslippskutt. Språket om rollen for klimavitenskap i planene er også svært lite forpliktende. Hele poenget med Parisavtalens nedenfra og opp tilnærming er at land skal skru opp ambisjonene i hver ny planperiode i lys av ny kunnskap og erfaring. De siste rapportene fra forskere er krystallklare. Men land vil ikke forplikte seg til økt handling eller til å forholde seg til vitenskapen.

Temaet hvor det meste er fortsatt uklart er kvotehandel. Det er flere muligheter som ennå ikke er avklart – på et spørsmål som allerede ble utsatt fra klimatoppmøtet i fjor. I verste fall kan vi ende opp med en beslutning som lar land overføre gamle kvoter fra Kyoto-protokollen. Det betyr at de kan dekke noen av utslippskuttene de har lovet, uten faktisk å kutte noe. Analyser viser at overføringen kan øke global oppvarming 0,1 grader. Det er jo poenget at temperaturene skal ned!

I teksten om prosjektene under kvotehandel ble referansene til menneskerettighetene fjernet fra tidligere utkast og de ligger ikke der i de siste tekstene. Dette er dypt bekymrende, ettersom det er dokumentert menneskerettighetsbrudd i flere prosjekter under tidligere kvotehandel.

Det er også flere mulige utfall når det gjelder hvor mye av overskuddet fra kvotesalg skal til et fond for tilpasning og hvordan systemet skal sørge for at globale utslipp faktisk skal ned, heller enn bare å flytte utslippskvoter mellom land gjennom handel. Mye av det siste handler om hvorvidt sletting av kvoter (for å redusere total tillatte utslipp) skal være obligatorisk eller ikke.

Det er mye bekymrende med forhandlingene om kvotehandel som tilsier at det igjen kan bli en sovepute for land, spesielt de rikeste, som vil unngå utslippskutt hjemme.

DU kan fortsatt påvirke forhandlingene – send klar beskjed til Klima- og miljøminister Ola Elvestuen i sosiale medier (Twitter eller Facebook) og tagg Naturvernforbundet!

Følg med på våre oppdateringer fra COP25 på denne nettsiden og i sosiale medier!

Bli med i Naturvernforbundet og støtt vårt arbeid for klimarettferdighet!