Klimatoppmøtet 2019 (COP25) – Madrid, Spania – onsdag 11. desember

Norske deltagere fra Naturvernforbundet, Natur og Ungdom, Spire og KFUK-KFUM Global ble utestengt fra klimatoppmøtet (COP25) i Madrid etter at de deltok i en demonstrasjon.

En rekke ulike organisasjoner demonstrerte to dager før slutten av klimatoppmøtet for å legge press på de vestlige landene, for at de skal gjøre mer for å følge opp Parisavtalen med reell handling.

– Dette var en fredelig demonstrasjon, med deltakere fra et bredt utvalg av organisasjoner. At man skal nektes inngang på grunn av dette er latterlig, og undergraver legitimiteten i forhandlingene, sier Silje Ask Lundberg, leder i Naturvernforbundet.

Aksjonen var uautorisert, men ikke-voldelig. Likevel ble flere demonstranter møtt med aggresjon fra politiet. Demonstrantene ble vist ut av konferansesenteret, og etter forhandlinger fikk de beskjed om at de ikke fikk lov til å gå tilbake til forhandlingslokalene.

– Vi er avhengig av at verdens ledere viser langt mer lederskap enn de så lang gjør. Tida er i ferd med å renne ut, sa Lundberg, i forkant av demonstrasjonen om hvorfor aksjonen skjedde.

De 150 demonstrantene som ble stengt ut har fått lov til å komme inn igjen torsdag morgen.

Norges Klima- og miljøminister Ola Elvestuen har blitt utnevnt som en av forhandlingslederne på temaet «tap og skade» – klimakonsekvenser for mennesker, natur og kulturarv som ikke lenger kan unngås eller tilpasses på grunn av klimaendringene. Dette temaet er avgjørende for land og mennesker i Sør som rammes av klimakatastrofer. Ifølge FN skjer en klimarelatert katastrofe hver uke. Kostnadene fra tap og skade kan bli 300 milliarder dollar i 2030.

– Nå er det avgjørende at Ola Elvestuen vil bygge støtte for krav fra land i Sør for tilstrekkelig finans for klimakatastrofer. Klimaendringene gjør allerede uopprettelig skade i land som ikke har skyld i klimaproblemet. Uten fremgang på tap og skade vil årets klimatoppmøte bli mislykket. Norge har nå en avgjørende rolle i Parisavtalens framtid, sier Lundberg, leder i Naturvernforbundet.

Bilder fra aksjonen er tilgjengelig fra Naturvernforbundets Twitter-konto og Friends of the Earth International.