Klimatoppmøtet 2019 (COP25) – Madrid, Spania – tirsdag 10. desember

I dag er det fortsatt stillstand i de virkelig store spørsmålene på agendaen – kvotemarkeder, tap og skade, og generell ambisjonsheving.

Deltakere i klimatoppmøtet 2019 (COP 25)

Les en detaljert oppdatering av temaene som gjenstår for forhandling etter uka 1 her.

Frustrasjonen øker. Hele poenget med Parisavtalen er at, uten strenge forpliktelser ovenfra og ned, ville land i stedet kunne bygge opp sine ambisjoner gradvis nedenfra og opp basert på sine ulike kapasiteter. Da kunne land i teori bygge tillit med og oppfordre hverandre med planer som justeres opp i lys av utviklende kunnskap og erfaringer. Men når ingen land tør gå foran blir det ingen fremgang mot Parisavtalens overordnede mål – å avverge katastrofale klimaendringer. Land sitter og venter på hverandre, og mange land i Nord prøver å forhandle seg bort fra prinsippene, spesielt når det gjelder rettferdighet mellom Nord og Sør, man ble enige om i Paris.

En potensielt god nyhet er at Norges Klima- og miljøminister Ola Elvestuen har blitt utnevnt som en av to ministre som skal lede forhandlingene videre på tap og skade. Dette er et svært viktig spørsmål for land i Sør som allerede nå rammes hardest og opplever tap og skade fra klimakatastrofer som ikke lenger kan unngås eller tilpasses. Vi oppfordrer statsråden til å bygge støtte for kravene fra Sør for tilstrekkelig finans slik at verdens meste klimautsatte mennesker ikke må ta regningen for en krise de har bidratt lite til i forhold til de store utslippslandene i Nord!

Naturvernforbundet har i dag også vært på et møte med politikere fra Stortingets Energi- og miljøkomite. Der leverte Natur og Ungdom en bitteliten kakebit (se bildet ovenfor) som tilsvarer hvor mye utslipp vi vil kunne slippe ut hvis vi skal oppnå Parisavtalens mål – da fikk politikerne smake bare litt av det som må til for å løse klimakrisa!

DU kan fortsatt påvirke forhandlingene – send klar beskjed til Klima- og miljøminister Ola Elvestuen i sosiale medier (Twitter eller Facebook) og tagg Naturvernforbundet!

Følg med på våre oppdateringer fra COP25 på denne nettsiden og i sosiale medier!

Bli med i Naturvernforbundet og støtt vårt arbeid for klimarettferdighet!