Krever full stans i omstridte oljetildelinger

En samlet miljøbevegelse vil nå stenge den bakdøra Olje- og energidepartementet bruker for å slippe oljeselskaper til på norsk sokkel med forenklet saksgang.

Naturvernforbundet , Natur og Ungdom,  Bellona, Greenpeace og WWF advarer mot at tildeling i forhåndsdefinerte områder (TFO) gir lavere miljøkrav, mindre åpenhet og svakere mulighet til politisk styring.

– Enorme mengder sårbar havnatur blir delt ut for leting etter olje og gass på tvers av alle miljøfaglige råd og innvendinger. Hele 40 prosent av tildelingene som er gjort gjennom TFO, er gjort i blokker der miljøfaglige institusjoner har hatt innvendinger, påpeker lederne i de fem miljøorganisasjonene.

De fem miljøorganisasjonene mener TFO-ordningen må avskaffes fordi den ignorerer miljøfaglige råd, skader norsk natur som Stortingets vedtatte forvaltningsplaner skulle beskytte, og undergraver systemet for helhetlig havmiljøforvaltning som den norske regjeringen fremhever internasjonalt, heter det i brevet som er sendt Olje- og energidepartementet i dag.

Uttalelsen kommer i forbindelse med et forslag om å utvide TFO-områdene i Barentshavet, Norskehavet og Nordsjøen.

Opprinnelig var TFO-ordningen kun ment for Nordsjøen, men den gjelder nå for hele sokkelen og har est ut i omfang, særlig etter at den rødgrønne regjeringen overtok i 2005. Av alle lisenser som er delt ut på norsk sokkel siden 1965, er så mye som en tredel delt ut via TFO.


WWF, Greenpeace, Natur og Ungdom, Naturvernforbundet og Bellona mener at:

  • TFO-ordningen er i strid med Stortingets vedtak om at norske havområder skal forvaltes etter en helhetlig økosystembasert modell.
  • Ordningen har utviklet seg til å gå utover det som var utgangspunktet og fungerer nå som en omgåelse av dagens petroleumsregelverk og de normale tildelingsrundene.
  • Ordningen tilsidesetter viktige forvaltningsprosesser slik som forvaltningsplaner og verneplaner og åpner for årlige omkamper i miljøsensitive områder.
  • Det tildeles blokker i miljøsensitive områder, i strid med miljøfaglig anbefalinger.
  • Det er lite innsyn og åpenhet rundt TFO-tildelingene.
  • Når et område først er definert som TFO er det ingen mekanisme som endrer status basert på ny tilgjengelig kunnskap og ingen reell mulighet for tilbaketrekking av konsesjonen.
  • Prosessen gir liten mulighet for politisk styring av aktivitetsnivået på norsk sokkel og muligheten til å fremme potensielle gassfelter fremfor oljefelter.