Kyoto2

Det ble enighet om en videreføring av Kyoto-avtalen frem til 2020.

I tillegg ble det enighet om at mesteparten av lands overskuddskvoter skal slettes innen 2020. Dette ble vedtatt til stor frustrasjon fra Russland som har mange slike overskuddskvoter.