Kyotprotokollen

Rike land forplikter seg til å redusere utslippene med fem prosent innen 2012, sammenliknet med hva de var i 1990.

Kyotoprotokollen var jurisk bindede for rike land og innførte et eget system for handel med klimakvoter. Norge fikk et klimamål om ikke å øke utslippene med mer enn en prosent i 2012.