Fremmede arter

Fremmede arter er vurdert som en av de største truslene mot det biologiske mangfoldet i verden. 441 slike arter utgjør en stor trussel mot naturmangfoldet i Norge.

Fremmede arter hører ikke hjemme i Norge, men noen av dem sprer seg lett hvis de blir satt ut i Norsk natur. Slike arter kan invadere naturområder i nærheten og presse ut de naturlige artene som var der fra før.

På sikt blir naturen endret, og konsekvensene kan bli store.

Naturvernforbundet jobber for

«…å hindre innføring og spreiing av ikkje stadeigne artar og genmodifiserte organismar som kan vere eit trugsmål mot lokale plante- og dyreartar»

(Naturvernforbundets prinsipprogram 2022)

FNs naturpanel (IPBES) har kunngjort at fremmede arter er en av de fem største driverne bak dagens tap av biodiversitet.

Naturpanelet fastslår at 60 % av de kjente globalt utrydda artene har fremmede arter som en sentral årsak til at de ble utrydda.

Nasjonalt viser fremmedartslista for 2023 at det har blitt funnet 29 nye fremmede arter i Norge, og antallet arter i de tre mest alvorlige risikokategoriene (potensielt høy risiko, høy risiko og svært høy risiko) har til sammen mer enn doblet seg sammenlignet med den forrige fremmedartslista som kom i 2018.

Statistikk

2342
Arter er risikovurdert
441
Fremmed arter utgjør høy eller svært høy risiko
581
 arter er vurdert til en mer alvorlig risikokategori i 2023 enn i 2018

Kilde: Fremmedartslista 2023 – Artsdatabanken

Ettersøkte pøbelplanter

Ettersøkte og farlige, men ofte vakre. Fremmede planter kan være en stor trussel for norsk natur. Slippes de løs i naturen, kan de spre seg, presse bort sårbare arter og gjøre stor skade.

Sjeldne og ukjente vekster, tenker kanskje du, men sannheten er at mange av dem er helt vanlige. Så vanlige at de lenge har vært å få kjøpt over hele landet.

Blant dem finner vi rykerose, lupin, gravbergknapp og filtarve. Det er ikke forbudt å ha dem i hagene, men du har ikke lov til å gi dem til andre hageeiere. Her har vi samla noen av de verste pøblene.

Fremmede treslag, grantrær, den store granryddedagen

Fremmede treslag

Fremmede treslag utgjør en stor risiko for artsmangfoldet i Norge. Granen er særlig farlig på grunn av at den legger seg i høye grupper og hindrer at solskinn når ned til bakken under dem. Dette gjør at livet under granen så godt som dør ut.


Les mer

Dyr og planterFartein Rudjord

Engasjer deg!

Det finnes mange måter å bidra! Under kan du klikke deg videre til aktiviteter som blir arrangert i løpet av året og vårt innmeldingsskjema. Vi trenger flere på laget!