Fremmede arter

På global basis er fremmede arter vurdert som en av de største truslene mot stedegen natur. 441 slike arter utgjør i følge Artsdatabanken en stor trussel mot økosystemer og naturmangfoldet i Norge.

Fremmed art rynkerose

Fremmede planter hører hjemme i annen natur enn den vi har i Norge. De fleste er harmløse og kan plantes uten problemer, men noen av dem sprer seg lett. Slike planter kan invadere naturområder i nærheten og presse ut de naturlige artene. På sikt blir naturen endret, og konsekvensene kan bli store, ikke bare for naturen, men også økonomisk for naturbaserte næringer.

Du kan lese mer på Fremmedartslista 2023 – Artsdatabanken.

Statistikk

2342
Arter er risikovurdert
441
Fremmed arter utgjør høy eller svært høy risiko
581
 arter er vurdert til en mer alvorlig risikokategori i 2023 enn i 2018

Kilde: Fremmedartslista 2023 – Artsdatabanken

Fremmede arter

Ettersøkte og farlige, men ofte vakre. Fremmede planter kan være en stor trussel for norsk natur. Slipp de løs i naturen, kan de spre seg, presse bort sårbare arter og gjøre stor skade.

Sjeldne og ukjente vekster, tenker kanskje du, men sannheten er at mange av dem er helt vanlige. Så vanlige at de lenge har vært å få kjøpt over hele landet.

Blant dem finner vi rykerose, lupin, gravbergknapp og filtarve. Det er ikke forbudt å ha dem i hagene, men du har ikke lov til å gi dem til andre hageeiere. Her har vi samla noen av de verste pøblene.

Fremmede treslag, grantrær, den store granryddedagen

Fremmede treslag

Fremmede treslag utgjør en stor risiko for artsmangfoldet i Norge. Granen er særlig farlig på grunn av at den legger seg i høye grupper og hindrer at solskinn når ned til bakken under dem. Dette gjør at livet under granen så godt som dør ut.


Les mer

Dyr og planterFartein Rudjord

Engasjer deg!

Det finnes mange måter å bidra! Under kan du klikke deg videre til aktiviteter som blir arrangert i løpet av året og vårt innmeldingsskjema. Vi trenger flere på laget!