Landsstyreuttalelse: En kystbasert fiskerinæring for framtida!

Havet er vårt viktigste økosystem. Fiskeriressursene er fornybare, er viktige for matforsyningen i verden, og må forvaltes på en måte som gjør at de varer evig. Forvaltninga av havet og fiskeriressursene må være underlagt nasjonal og internasjonal kontroll.