Landsstyreuttalelse: Ja til utvidelse av Ormtjernkampen nasjonalpark

Norges Naturvernforbunds landsstyre gir sin støtte til en utvidelse av Ormtjernkampen nasjonalpark og er glad for at prosessen med å verne større deler av dette flotte lavalpine fjellområdet mellom Valdres og Gudbrandsdalen nå nærmer seg sin avslutning.