Langedalselva på Sunnmøre er reddet

Hvert år, etter at Kongen har holdt sin nyttårstale, vises Hellesyltfossen på tv. Fossen ligger i Langedalselva, ei elv som renner fra fylkesgrensa til Sogn og Fjordane og ut i verdensarvfjorden som går helt inn til Geiranger. Nå er elva reddet fra kraftutbygging.

Stor elv

Siden 2006 har det blitt bygd to kraftverk i denne elva. Våren 2017 ble det gitt konsesjon til to nye kraftverk, som ville ha forringet elvenaturen kraftig, til tross for at Hellesyltfossen ville blitt værende. Naturvernforbundet klaget konsesjonen inn for Olje- og energidepartementet, og i dag har departementet tatt vår klage til følge. Langedalselva skal skånes for mer vannkraftutbygging.

Elva har lett tilgjengelige juv, og er lite tilrettelagt. Derfor gir den et kraftig og nært møte med naturen. Den er også lett tilgjengelig, da veien fra Nordfjord mot indre Sunnmøre går gjennom dalen. Elva er også utpekt som en av Norges to beste padleelver, og padlemiljøet har, sammen med Norsk Ornitologisk forening, klaget på utbyggingsplanene.

Langedalselva er også et kjerneområde for nasjonalfuglen fossekall, og kartleggingen av naturen langs vassdraget har vært mangelfull.

Naturvernforbundet har tidligere uttalt at Langedalselva er det mest verneverdige vassdraget i regionen. Når utbyggingsplanene nå blir stanset, er det en seier for elvenatur, friluftsliv og verdensarvområdet rundt de majestetiske fjordområdene på Sunnmøre.

Bli medlem!