LES MER OM STØV

Forenklet må hvert støvkorn i luft betraktes som et lite glidefly, hangglider eller paraglider lastet med kjemi og allergener. Støvkorn kan lande på en eller annen flate eller pustes inn i luftveiene dine. Vi spiser også en del støv uten å tenke over det, spesielt små barn. I barnehager som ligger i tettbygde strøk og kanskje nær trafikkert vei, er det ofte fokusert på forurensning fra biltrafikken. Det er bra, for den bidrar til avgassing og svevestøv som forurenser uteluften og inneluften. Støv som blir liggende lenge inne, opptar kjemi fra inneluften i barnehagen. Noen støvkorn og kjemiske partikler er så små at de kan komme inn i både små og store menneskekropper. Svevestøv ute kan være en vesentlig kilde til svevestøvnivået inne. Utendørs er det en rekke kilder som f.eks. forbrenningsmotorer, mekanisk slitasje på kjøretøyer og veidekke, industri, og fyring med kull, olje og ved. Innendørs er vaskekjemikalier, bygningsmaterialer og slitasje på overflater, interiør, klær og utstyr viktige støvkilder. Dessuten finnes det en rekke biologiske komponenter i svevestøvet, som pollenkorn, muggsoppsporer og bakterierester.

Kunnskapen om helseeffekter av svevestøv i inneluft er svært begrenset. De få studiene som foreligger synes å indikere en mulig sammenheng med utvikling/forverring av ulike luftveissymptomer, og en sammenheng mellom miljøgifter i innestøvet og i kroppen vår. I større befolkningsundersøkelser av svevestøv fra uteluft, er det påvist en gradvis økning i sykdommer etter hvor mye støv du utsettes for:

  • Redusert lungefunksjon hos følsomme individer
  • Økt hoste og bronkitt
  • Astmaanfall
  • KOLS
  • Hjerte og karsykdommer
  • Økt forekomst av innleggelse for luftveissykdommer, samt hjerte og karsykdommer
  • Økt forekomst av for tidlig død