LO – La olja ligge!

Landsstyret i Naturvernforbundet er i helga samla for å legge planer for miljøkampen framover. Samtidig arrangeres LO-kongressen. Budskapet fra naturvernerne til fagforeningene er klart: la olja ligge – sats på fornybare arbeidsplasser!

På LO-kongressen blir det debatt om oljeboring i sårbare havområder. Mens LO-leder Roar Flåthen er positiv til oljeboring utenfor Lofoten, Vesterålen og Senja, er motstanden stor i flere LO-forbund. Naturvernforbundet mener LO må vise solidaritet med framtidige generasjoner og verdens fattige ved å støtte kravet om et oljefritt Lofoten, Vesterålen og Senja og samtidig redusere oljeutvinningstempoet. Vi må ta vare på fornybare arbeidsplasser, de rike fiskebankene våre, den verdifulle naturen, og verdens klima.

LO anerkjenner at klimaendringene er den største trusselen menneskeheten står overfor.  Dette er en mulighet til å sette makt bak ordene. For å sikre en solidarisk reduksjon av CO2-utslipp, må rike land som Norge la fossil energi bli liggende, og satse på næringer som varer.

Nå må det sies stopp for det kortsiktige rushet etter olje og gass langs kysten og i vårt fantastiske matfat. Vi ber LO lytte til kunnskapen og til folket. Ikke aksepter at kortsiktige oljeinteresser skal ødelegge evige fornybare fiskeressurser og flere av våre flotteste naturområder.

Sammen med fagforeninger, fiskere, lokalbefolkning, reiseliv, kirken, miljøorganisasjoner og internasjonale partnere skal Naturvernforbundet fortsette kampen for å holde oljeindustrien unna sårbare havområder.